Vill lyssna in företagarnas behov. För att bättre kunna stötta Göteborgs företag kommer stadens tjänstemän och politiker besöka 100 företag den 17 maj. Företagsbesöksdagen ska genomföras varje år för att öka kunskapen om villkoren för att driva företag i Göteborg.

Pia Areblad.

Varje år i april arrangerar Business Region Göteborg, BRG, ett stormöte med representanter från Göteborgs Stad och 80 företag. Syftet är att stärka relationer och lyssna in vilka förutsättningar och behov som styr företagarna. Nu startar ytterligare ett projekt för att stärka kontakten med näringslivet. Den 17 maj arrangerar BRG Företagsbesöksdagen då politiker och tjänstemän kommer besöka 100 företag i olika branscher i alla delar av Göteborg.

− Vår välfärd produceras till 75 procent av näringslivet. Därför är det viktigt att vi gör allt vi kan för att stötta företagen att bli starka och växa − och då måste vi förstå vad de behöver, säger Pia Areblad, ansvarig för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

Göteborg befinner sig i en omfattande stadsutvecklingsfas som kommer att pågå i flera år till. Den påverkar många företag och mätningar visar på ett missnöje.

Arbetar förebyggande

− Företagsbesöksdagen är ett försök att få till bra samtal innan ett missnöje uppstår. Det handlar om att visa att staden är intresserad av att lära sig mer om företagens villkor för att kunna erbjuda dem bra service.

Besök till små- och medelstora företag prioriteras. Företagen ligger i hela kommunen, från Göteborgs södra skärgård, Sisjön och Innerstaden till Gamlestan, Bergsjön och Angereds industriområde.

Varje företag får besök av ett par tjänstepersoner och två till tre politiker. Besökarna kommer från förvaltningar och bolag som företagen på olika sätt behöver ha kontakt med, till exempel fastighets- och miljöförvaltningarna, Göteborg Energi och Parkeringsbolaget.

Inspirerade av Ale

Upplägget för företagsbesöksdagen kommer från Ale kommun och många av Göteborgs kranskommuner genomför redan företagsbesök i organiserad form.

− Inspirerade av dem ger vi oss nu ut på stan och det blir en ganska stor apparat i en stad av Göteborgs storlek. Men det ska bli superspännande. Vi har vikt en dryg timme för varje besök, säger Pia Areblad.

Foto: Business Region Göteborg