Positiva svar i utvärderingen. Politiker och tjänstepersoner i Göteborgs Stad besökte 122 företag under en dag. Utvärderingen visar att besöken var värdefulla och uppskattade. “Summa summarum så är det oerhört positiva svar”, säger Pia Areblad, ansvarig för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

Den 17 maj arrangerade Business Region Göteborg Företagsbesöksdagen för första gången. Politiker och tjänstepersoner från 22 förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad gav sig då ut i alla delar av staden för att möta små och medelstora företag.

-Det är viktigt att förstå hur företagen mår och förstå vad som gör att det blir enklare att driva företag. För att få reda på det behöver vi prata med företagarna, säger Pia Areblad.

Många lärdomar

Totalt gjordes 122 företagsbesök på en dag av 132 personer fördelade på 30 grupper. De besökte fyra små eller medelstora företag, varav en restaurang. Efteråt samlades 80 av dem för att summera dagen.

-De tyckte att det otroligt positivt att få komma ut och lyssna på företagarna, utan att ha ett myndighetsärende. De fick många lärdomar. Två som varit politiker i 25 år sa att det var deras bästa dag någonsin. Flertalet uttryckte att de ville vara med igen nästa år.

Mycket diskuterades

Det var många olika saker som diskuterades under besöken. Allt från markfrågor, kompetens och upphandling till information från staden, kollektivtrafik och hur man skaffar riskkapital.

-Flera företag vill bidra till att stötta arbetslösa och erbjuda praktik, men hade inte hittat en framkomlig väg. Flera företag vill att kommunen skulle vara modigare när det gäller upphandlingar och vill gärna vara med och stötta i hur det kan gå till.

Hur går ni vidare med det som kom fram?

-När det gäller konkreta förslag från företag, skickar den som mött företaget vidare till rätt person. Till exempel om företaget X vill ha hjälp att ta emot praktikanter så kopplar man ihop företagaren med personer som är ansvarig för praktikanter i staden. Vi har företagslotsar på Business Region Göteborg och de kommer få flera ärenden att ta hand om. Vi gör en sammanställning av dagen som vi skickar ut till företagen och vi kommer också gå vidare internt och se hur vi kan agera kring en del saker, säger Pia Areblad.