Ny rapport från Business region Göteborg. När Covid-19-pandemin slog till 2020 förlorade Göteborgsregionen 12 500 jobb. Värst drabbades det privata näringslivet där sysselsättningen dök med 2,6 procent. Det visar en ny rapport från Business Region Göteborg.

Klicka på bilden för att ladda ner rapporten.

Göteborgsregionen har högre andel tekniker och naturvetare än övriga landet. Det bidrog till att pandemin slog hård mot tjänstesektorn. Främsta tappet skedde inom sektorn kulturella och personliga tjänster som förlorade 2 500 jobb. Industriföretagen blev av med 1 000 jobb.

– Men då ska vi veta att industrisektorn har växt med 34 000 arbetstillfällen sedan finanskrisen. Till 80 procent rör det sig om kunskapsintensiva tjänster. När pandemin slog till drabbades därför även personer med jobb som kräver hög utbildning, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

Business Region Göteborgs rapport ”Sysselsättning i fokus 2022” visar också att civilingenjör och IT-arkitekt/systemutvecklare är de två vanligaste yrkeskategorierna i Göteborg. Sett till hela regionen passeras de av butikspersonal, men hamnar ändå på plats två respektive tre.

– Den typen av kompetens är högt efterfrågad, så de teknik- och IT-konsulter som blev av med jobbet 2020 hittade i med stor sannolikhet snart ett nytt, säger Peter Warda.

Stärkt jobbtillväxt

Tidigare statistik visar att konjunkturen i Göteborg vände upp tidigt efter pandemin och att arbetslösheten före, under och efter pandemin har varit lägre än i övriga Sverige. Under 2021 och 2022 har jobbtillväxten i regionen stärkts.

Ett skäl är arbetsmarknadens sammansättning av kompetens. I yrkesstatistiken framgår det att Göteborgsregionen har en hög koncentration av sysselsatta med industriell, naturvetenskaplig och teknisk bakgrund jämfört med övriga Sverige.

– Mer än hälften av Sveriges jobb finns koncentrerade runt storstadsregionerna. Här finns ett större utbud och en större efterfrågan av varor och tjänster, upplevelser, infrastruktur, utbildning och bostäder. Alltså finns större möjligheter för individer och företag att uppnå positiva resultat i storstadsregioner. Det är det som i grunden förklarar urbaniseringen, säger Peter Warda.