5,5 miljoner ton via Göteborgs Hamn. Import av stora mängder råolja från Nordsjön och ökad export av diesel. Det är förklaringen till att volymerna i energihamnen ökade med fem procent under första kvartalet.

Första kvartalet 2013 hanterade Göteborgs hamn totalt 10,4 miljoner ton gods – en oförändrad mängd jämfört med förra året. Volymerna i energihamnen ökade däremot med fem procent.

– Ökningen beror främst på att raffinaderierna i hamnens närhet tagit in stora mängder råolja från Nordsjön under årets första månader, men också på ökad export av diesel, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

5,5 miljoner ton råolja
Hälften av Sveriges import av råolja kommer in via Göteborgs Hamn – olja som sedan raffineras till bensin, diesel och asfalt på hamnområdet.

Totalt hanterades 5,5 miljoner ton råolja och andra energiprodukter under årets första kvartal.

Roro-trafik och bilfrakter minskar
Under samma period noterades en femprocentig minskning av roro-trafiken, fartyg med last som rullas av och på.

– Även om det är en minskning jämfört med första kvartalet 2012 så är volymerna starkare nu än i höstas, säger Magnus Kårestedt.

Det godsslag som minskade mest var bilar – bilfrakterna minskade med hela 24 procent. Minskad nybilsförsäljning och minskad export är två faktorer som kan ha påverkat utvecklingen.