Att ha rätt personer med rätt kunskap på rätt arbetsplatser är en förutsättning för att näringslivet ska kunna utvecklas och växa. Företagen måste lyckas med sin kompetensförsörjning för att klara omställningen, menar Anna-Lena Johansson på Business Region Göteborg.

Anna-Lena Johansson, ansvarig för kompetensförsörjning på BRG. Foto: Anna Kuylenstierna

Digitalisering, automatisering, klimatomställning. Just nu sker det en transformation inom näringslivet på flera fronter. För att företag ska kunna hänga med i det höga tempot och behålla konkurrenskraften framåt gäller det att fylla på med ny kunskap.

I dag råder det kompetensbrist inom nästan alla branscher. Fordonsindustrin och besöksnäringen är två exempel på branscher där det har uppstått kompetenshål som behöver fyllas snabbt. Business Region Göteborg hjälper företag att möta detta genom flera insatser.

– Vi håller i workshops där företagare får jobba med en konkret modell, Aruba-modellen, för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla kompetens. Vi lyssnar också in näringslivets behov och kommunicerar dessa till utbildningssystemet, så att leveransen från gymnasium och universitet ska matcha behoven bättre, säger Anna-Lena Johansson, ansvarig för kompetensförsörjning på Business Region Göteborg.

Letar spetskompetens utomlands

Det räcker dock inte med nyexaminerade förmågor för att möta kompetensutmaningen. Redan anställd personal vars arbetsuppgifter kan försvinna måste skolas om. Även här spelar universitet och högskolor en viktig roll.

– Vi måste också hitta nya former för att öka matchningen mellan grupper som står utanför arbetsmarknaden och företagens behov, säger Anna-Lena Johansson.

En del av den spetskompetens som företagen behöver finns utomlands. Därför marknadsförs Göteborg på sajten ”Move to Gothenburg”, som drivs av Business Region Göteborg bland andra. För personer som är intresserade av eller har bestämt sig för att flytta till Göteborg finns ”International House” vid Järntorget i Göteborg. Där de kan få hjälp med det praktiska som en flytt till ett annat land innebär.

Viktigt att planera framåt

Internationell arbetskraft, arbetssökande och omskolade anställda är tre viktiga pusselbitar för att företagen ska lyckas med sin kompetensförsörjning – och i förlängningen säkra sin överlevnad.

– Alla företagare behöver fundera på vad man kan i dag och vad man behöver kunna i morgon för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, och hur det kunskapsgapet kan täppas igen, säger Anna-Lena Johansson, och fortsätter:

– Konkurrensen om kompetensen är hård, och kommer vara det under en lång tid framåt. Nu måste vi stärka företagens förmåga att jobba med sin egen kompetensförsörjning. Det är helt avgörande för att de och vår region ska kunna fortsätta att utvecklas.