På både kort och lång sikt. Det är tufft för många branscher i Västsverige och en mängd satsningar görs av olika aktörer för att hjälpa näringslivet. Göteborgsregionens branschspecifika kompetensråd ställer om under covid-19-pandemin för att rädda kompetens och jobb på både lång och kort sikt.

Göteborgsregionen har ett övergripande kompetensråd och flera olika branschspecifika kompetensråd. I råden möts företrädare för branschen regelbundet – det är utbildningssamordnare, arbetsmarknadens parter och offentliga aktörer, som Business Region Göteborg.

– Kompetensråden intensifierar sitt arbete och träffas oftare. Business Region Göteborg har också tillfört resurser utifrån vår branschkunskap och erfarenhet av att jobba nära företagen i många olika frågor för att stärka upp arbetet i kompetensråden, säger Anna-Lena Johansson, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Business Region Göteborg och engagerad i Göteborgsregionens branschspecifika kompetensråd.

Tar fram nulägesbild

Maria Strömberg, avdelningschef på Kluster och Innovation, leder arbetet från Business Region Göteborgs sida. Nu jobbar de med att göra en nulägesbild av alla branschers behov med anledning av covid-19-pandemin. Hur och när de drabbas ser olika ut.

– Vi tittar även på vilka initiativ som redan finns och vilka vi behöver skapa. Det kan vara utbildningsinsatser, matchning av resurser mellan branscher eller olika former av samarbeten. Vi ser gärna att företagen tar kontakt med oss. Har man tankar och inspel kring branschens behov på kort och lite längre sikt är det väldigt värdefullt för oss att få ta del av det, säger Maria Strömberg.