Fordonsindustrin bidrog mest. Trots orosmoln i omvärlden är högkonjunkturen här. Om inte i hela Sverige så åtminstone i Göteborgsregionen, vars företag ökade försäljningen av exportprodukter med hela 15 procent till 180 miljarder kronor förra året. Rekordet bidrog till ökad sysselsättning och rekordmånga lediga jobb utannonserade.

Läs Business region Göteborgs konjunkturrapport 1 – 2016

Att Göteborgsregionen har landets högsta sysselsättningstillväxt och lägsta arbetslöshet är känt sedan tidigare, men nu förstärks trenden ytterligare genom en kraftfull exporttillväxt. Varuexporten växte med 15 procent under 2015, till 180 miljarder kronor, vilket bidrog till att antalet lediga jobb i Göteborgsregionen också ökade rekordartat: 7 111 lediga platser annonserades under året, vilket var en ökning med hela 47,1 procent jämfört med 2014.

Bäst gick det för transportmedelsindustrin som ökade med drygt 30 procent till 83 miljarder, vilket är en tillväxt på 18 miljarder kronor. Även andra produktgrupper som datorer, elektronik, kemi och läkemedel visade en starkare tillväxt än normalt.

Väntas fortsätta uppåt 2016
Belgien, där båda Volvobolagen har fabriker, är fortfarande landets största exportmarknad, men USA och Storbritannien ökade med drygt 50 procent jämfört med året före. Även varuexporten till Frankrike, Tyskland och Kina ökade starkt.

Enligt Business Region Göteborg, vars första konjunkturrapport för 2016 nu är klar, spås Göteborgsregionens konjunktur fortsätta stärkas under 2016.