Fortsatt goda tillväxtsiffror. Göteborgsregionen befinner sig i högkonjunktur för fjärde kvartalet i rad. Det visar den senaste konjunkturrapporten från Business Region Göteborg. Arbetslösheten fortsätter att minska, det går bra för besöksnäringen och finns fortsatt goda tillväxtsiffror. Men det finns orosmoln framöver.

Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg

Företagen i Göteborgsregionen är överlag i ett starkt konjunkturläge med tillverkningsindustrin som draglok. För årets första kvartal landar konjunkturindikatorn på index 112. Det är samma nivå som föregående kvartal och innebär fortsatt högkonjunktur.

 Arbetslösheten minskar

Arbetslösheten fortsätter att minska och var i maj lägre än den genomsnittliga nivån före pandemin, 5,7 procent att jämföra med 6,7 procent i Sverige som helhet.  Alla sektorer räknar med att anställa under det andra kvartalet. Det visar sig också i ett ökat antal lediga platser, 13 000 per månad under februari till april. Inte sedan 1993 har det funnits så många platsannonser.

– Vi har känt av det länge. Kompetent personal efterlyses i princip i alla branscher, i både små och stora bolag, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Många orosmoln

Kriget i Ukraina har resulterat i dämpade tillväxtförväntningar på nästan alla marknader, både 2022 och 2023. Hur mycket skiftar mellan länderna, men svensk tillväxt spås bli 2,5 procent i år och

Peter Warda, senior analytiker Business Region Göteborg.

1,4 procent nästa år. Förväntningarna är något högre på de dominerande exportmarknaderna i Göteborgsregionen. Osäkerheterna är dock större än normalt.

– Just nu ser vi fortsatt goda tillväxtsiffror om vi gör en historisk jämförelse. Väl så goda som under den förra högkonjunkturen. Men orosmolnen framåt är osedvanligt många och spänner från det rådande säkerhetspolitiska världsläget, till störningar i leveranskedjor världen över, brist på arbetskraft och stigande inflation med risk för höjda räntor framöver, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

Ljust för besöksnäringen

Antalet besöksnätter i Göteborgsregionen sjönk tillfälligt i början av 2022 på grund av covid19-pandemin. Hotellens beläggningsgrad ökade till över 50 procent igen under mars och i april var det fler gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar än under april 2019.

– Inför sommaren ser situationen mycket ljus ut för de företag inom besöksnäringen som har folk så det räcker. Hittills är det inhemska gäster som har drivit den starka återhämtningen när det gäller gästnätter, men det är ingen vild gissning att utländska besökare återkommer i högre grad snart igen, säger Peter Warda.