Det kommunala avfalls- och återvinningsföretaget Renova har tillsammans med Volvo lastvagnars fabrik i Tuve och teknikföretaget Caran nominerats till utmärkelsen "Partnerskap för framgång".

– Jag är imponerad över hur Renova lyckats förankra jämställdhetsarbetet i sin mycket mansdominerade organisation, säger Göteborgs Stads personaldirektör Lisskulla Lindström.

”40 procent ett tufft mål”

Idag är hälften av Renovas ledning och en tredjedel av cheferna kvinnor.

– Och jag vet också att målet är att nå 40 procent nästa år, vilket är ett mycket tufft mål, fortsätter Lisskulla Lindström.

Partnerskap för framgång kommer varje år att dela ut en utmärkelse till det företag som ”på ett strukturerat och planmässigt sätt jobbar för att skapa en bra blandning av män och kvinnor på beslutsfattande nivåer”.

Vinnaren presenteras i höst

Renova är ett av cirka 30 västsvenska företag som deltar i Partnerskap för framgång vars mål är att Västsverige ska bli bättre än övriga Sverige när det gäller andelen kvinnor i beslutsfattande positioner i näringslivet. Enligt en undersökning som gjordes 2005 låg Västsverige då under riksgenomsnittet.

Vilket företag som slutligen får utmärkelsen blir klart i september.