Trendbrott i Göteborgs Hamn. För första gången sedan 2010 ökade roro-trafiken via Göteborgs Hamn förra året. Samtidigt noterar hamnen en femprocentig minskning av containertrafiken.

De senaste åren har trenden i Göteborgs hamn varit neråt för frakterna inom Europa och uppåt för de globala godsvolymerna. Men förra året vände det alltså – frakterna inom Europa ökade medan de minskade globalt sett.

Roro-trafiken står för en stor del av de inomeuropeiska frakterna och totalt skeppades 557 000 roroenheter förra året, en ökning med fyra procent jämfört med 2012.

Hoppas på återhämtning
– Vi har länge pratat om att botten är nådd när det gäller Europahandeln, och nu ser vi för första gången på länge att svensk industri ökar sin handel med övriga länder inom Europa, vilket är mycket glädjande, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Sjöfarten står för 90 procent av Sveriges utrikeshandel och containerfrakt är vanligast i handeln med länder utanför Europa. Förra året skeppades 858 000 tjugofotscontainrar via Göteborg, vilket är en minskning med fem procent jämfört med 2012.

– Det är första gången sedan 2009 som de globala handelsflödena via hamnen minskar. Nu hoppas vi på en återhämtning under 2014, säger Magnus Kårestedt.

163 000 nya personbilar passerade bilhamnen (samma som 2012). Passagerartrafiken ökade med en procent – 1,7 miljoner passagerare tog sig till eller från Göteborg med båt, främst med Stena Lines linjer till Kiel och Fredrikshamn. I Energihamnen hanterades 20,4 miljoner ton energiprodukter vilket är en minskning med åtta procent jämfört med 2012.