Göteborg en varm och välkomnande stad i turisternas ögon. Kryssningsfartyg som ligger förtöjda vid Amerikaskjulet, turister på Liseberg, fulla turer med Paddan och glada människor som poserar framför Kopparmärra, Poseidon eller på Gustav Adolfs torg. Att turisterna kommer till Göteborg är det knappast någon som har missat. Men vad tycker de egentligen om vår stad?

I nästan 20 år har staden regelbundet genomfört en undersökning för att ta reda på just detta. Ett urval av svenskar får vid varje undersökningstillfälle frågan om de har besökt någon av de tre svenska storstäderna och vad de tycker. Svaren sammanställs och ger då en bild av städernas image.

– Att undersökningen har genomförts regelbundet under en relativt lång tid gör att vi nu har en tidsserie som gör att vi nu börjar kunna se hur vårt arbete för att utveckla staden går. Det är viktigt för att vi ska satsa på rätt saker, säger Mats Wiberg på Göteborg & Co, ansvarig för den senaste undersökningen som gjordes i höstas.

 Stämningen och människorna lockar
Turism är en viktig källa till intäkter. Dels för att turister spenderar pengar – på logi, aktiviteter, mat och shopping, men också för att turismen kan öka nyfikenheten på Göteborg som plats att bo och arbeta på. Det är bra för näringslivet, men genererar också skatteintäkter. Konkurrensen mellan städer är hård och det finns många platser att välja på som turist.

Undersökningen visar att ungefär 85 procent av besökarna tycker att Göteborg står sig bra som besöksmål. Det är ett resultat som har hållit sig genom åren.

– Det vi kan se som avgörande är stämningen i staden och människorna. Vi verkar ha ett tillräckligt gott utbud av aktiviteter, hotell, restauranger och shopping för att göra människor nöjda, men det är känslan i staden som verkligen ger de positiva effekterna, säger Mats Wiberg.

2019 års undersökning visar att Göteborg står sig bra – i alla fall i jämförelse med Stockholm och Malmö.

– Drygt 80 procent av besökarna upplever Göteborg som vänlig, välkomnande och öppen. Nästan lika många tycker att staden känns öppen, mänsklig och varm. Det är mer än 20 procentenheter högre än motsvarande siffror för Malmö och Stockholm, säger Mats Wiberg.

Göteborg – den mänskliga staden
Visionen för Göteborg är att staden ska vara ett förstahandsval bland städer att besöka i Europa. För att leva upp till detta har politikerna slagit fast att Göteborg ska vara en av Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva, verka i eller besöka. Och enligt undersökningen verkar det som att turisterna håller med om detta.

– Man skulle kunna säga att Göteborg ”äger” positionen som den mänskliga storstaden i Sverige och att vi har ett stort försprång jämfört med Malmö och Stockholm. Däremot finns förbättringspotential för trovärdigheten gällande värdeord som inspirerande och pluralistisk som också finns med som mål i visionen, säger Mats Wiberg.

Förutom att undersöka vad turisterna tycker om Göteborg ställs samma frågor till boende i och omkring Göteborg. I stort sett är de boende också väldigt nöjda, men det finns några saker där de är mer negativa än besökarna.

– Ja, det handlar om att man upplever staden som segregerad och otrygg.

Det är vanligt att människor som bor i en stad ser de negativa delarna tydligare och tidigare än besökarna. Mats konstaterar att det finns en ökande risk att besökarna också börjar uppmärksamma dessa negativa faktorer.

– Det borde vara en signal till staden om att vi måste arbeta ännu mer med dessa frågor för att behålla den position som vi har som en välkomnande och mänsklig stad att besöka.

Göteborgs Kulturkalas. Foto: Studiografen