Vill få fler småföretagare att lämna anbud. Nu vill Göteborgs Stad göra det enklare för mindre företag att delta i upphandlingar. ”Med anbudsguiden vill vi öka kunskapen om hur upphandling fungerar och hur företag lämnar anbud. Det gynnar både näringsliv och skattebetalare.”

Nu vill Göteborgs Stad göra det enklare för mindre företag att delta i upphandlingar. ”Med anbudsguiden vill vi öka kunskapen om hur upphandling fungerar och hur företag lämnar anbud. Det gynnar både näringsliv och skattebetalare.”

Göteborgs Stad lanserar nu sin nya anbudsguide, riktad särskilt till mindre företag utan förkunskap om upphandling. Syftet är att på ett enkelt sätt öka kunskapen hos företagare, därmed också öka viljan för potentiella leverantörer att delta. Anbudsguiden är en satsning för att förbättra företagsklimatet och ingår i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

”En win-win för Göteborg”

Stora företag har ofta anställda specialister på just upphandling. De vet precis hur processen går till och har samtidigt mer tid att lägga på att formulera anbud. Anbudsguiden ska ge mindre företag bättre förutsättningar och jämna ut skillnaderna.

– Om du som småföretagare vet att all kunskap du behöver finns på ett och samma ställe så minskar det tiden du behöver lägga på att hämta in den kunskapen. Det ska bidra både till att fler företagare får chansen att delta i upphandlingar samtidigt som Göteborgs Stad får en väl fungerande konkurrens. En win-win för Göteborg, säger Emilia Lindhe Vithal, utvecklingsledare på förvaltningen för inköp och upphandling.

Inköp för nästan 27 miljarder kronor

Göteborgs Stad köpte varor och tjänster för knappt 27 miljarder under 2022 och har nu över 13 000 leverantörer. Med så stora inköp finns stora möjligheter att både styra inköpen så att det gynnar Göteborgs skattebetalare och samtidigt förbättra företagsklimatet. Nu satsas alltså extra på de mindre företagen som upplever att det är svårt med upphandling.

– Guiden är speciellt riktad till företag utan förkunskap, men kan med fördel användas av alla som vill ha lite tips och råd inför en upphandling. Vi har studerat liknande guider och haft som målsättning att fylla i och utveckla där det behövs, för att stötta företagare, fortsätter Emilia.