7 000 svarade på enkät. Hotell och restaurangverksamhet, fastighetsbranschen, handeln och byggverksamhet tillhör de mest oroliga och utsatta branscherna för brott i Göteborg. Det visar Göteborgs Stads första trygghetsundersökning hos det lokala näringslivet. Den visar även att företagen i Göteborg inte är mer utsatta för brott än företag i övriga landet.

Klicka på bilden för att ladda ner rapporten som pdf.

Företagens trygghetsundersökning genomfördes i höstas av Stiftelsen Tryggare Sverige på uppdrag av Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg. Resultaten bygger på enkätsvar från företagen. 17 frågor skickades till cirka 40 000 företag i Göteborgs Stad, varav 7 000 besvarade den digitala enkäten.

Svaren visar att 14 procent av företagen i Göteborg har personal som har drabbats av trakasserier, fysiskt våld, hot och utpressning eller rån i sitt jobb det senaste året. Siffran är 16 procent i Nordost och Centrum och 10 procent i sydvästra Göteborg.

– Här talar vi om riktigt obehagliga brott, som ingen borde behöva uppleva. Vi måste ha en nolltolerans mot brott. Ytterst ligger ansvaret på Polisen här, men det finns mycket vi kan göra som stad för att öka tryggheten i stadsrummet om vi samverkar. Jag konstaterar samtidigt att skillnaden mellan olika delar av Göteborg är relativt liten, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

”Kan innebära stor ekonomisk skada”

Det vanligaste brottet att utsättas för som företagare i Göteborg är skadegörelse, följt av bedrägerier, stölder och snatterier samt inbrott. Det stämmer med mönstret i resten av Sverige.

41 procent av företagen i Göteborg uppger i undersökningen att de utsatts för brott av något slag senaste åren. Även här är utsattheten större i Nordost (45 procent), Centrum (43 procent) och Hisingen (41 procent), medan den är lägre i Sydväst (34 procent).

– Brottsligheten följer ett nationellt mönster, och sticker inte ut i Göteborg på något sätt. Men 41 procent är en alldeles för hög siffra. För de drabbade företagen kan det innebära stor ekonomisk skada. Frågorna behöver tas på stort allvar, säger Patrik Andersson.

Kunskapsunderlaget från trygghetsundersökningen sprids nu till förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad, Polisen och näringslivet.

 

Trygg stad för alla

Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.