241 svarade på Göteborgslokalers enkät. I april genomförde Göteborglokaler sin årliga hyresgästenkät till de lokala handlarna på stadsdelstorgen. På frågan om de påverkats av trängselskatten svarade 56 procent att omsättningen inte påverkats.

Göteborgslokalers årligen återkommande hyresgästundersökning kompletteras ofta med en aktuell frågeställning. I år kom den att handla om huruvida den omdiskuterade trängselskatten påverkat handeln i stadsdelarna.

407 handlare fick svara på frågan om de upplever att trängselskatten påverkat deras omsättning. 241 handlare, motsvarande 64 procent, svarade på frågan.

– Det är en bra siffra som totalt sett gör svaren statistiskt säkerställda, säger Pia Johnson som är marknadschef på Göteborgslokaler.

56 procent av handlarna uppger att deras omsättning inte påverkats av trängselskattens införande, medan 39 procent menar att de har drabbats av negativa konsekvenser.

Enkätsvaren visar också att de citynära handelsplatserna i högre utsträckning (54 procent) tycker sig ha drabbats av negativa konsekvenser än dem utanför citykärnan (33 procent).