Bättre samarbete efterfrågas. Färre stuprör, en mer tillmötesgående attityd och kortare väntetider. Det är några av de saker som Göteborgs Stad behöver bli bättre på enligt företagarna som deltog i ett rundabordssamtal anordnat av Business Region Göteborg.  

Enligt Svenskt Näringslivs rankning ligger Göteborgs företagsklimat på plats 216 av Sveriges 290 kommuner. Det är sex placeringar bättre än i fjol, men fortfarande lågt.

– För första gången på nära tio år så stärkte Göteborg sin position i den här rankningen, vilket är ett litet men viktigt trendbrott. Att det nu går åt rätt håll har ett viktigt symbolvärde, men det är fortfarande en utveckling från väldigt låga nivåer, säger Kajsa Dahlsten som är näringslivsutvecklare med fokus på företagsklimatet på Business region Göteborg.

Vill ha mer dialog
För att fortsätta förbättra företagsklimatet bjöd Business region Göteborg i september in till ett rundabordssamtal där tjänstepersoner från stadens förvaltningar mötte företrädare för det lokala näringslivet för att diskutera vad Göteborgs Stad kan göra för att underlätta företagens vardag.

Samtalet anordnades i samarbete med Svensk Näringsliv och flera av deras medlemsorganisationer och var det första i sitt slag.

– Vi vill ha en närmare dialog med Svensk Näringsliv och deras medlemsföretag, och det är också något som efterfrågats av näringslivet, säger Kajsa Dahlsten.

Brist på samverkan
En av företagarna som deltog var Icahandlaren Per Collins som driver en butik i Munkebäck. Han var med som representant för branschorganisationen Svensk Handel, och säger att han tycker att företagsklimatet i Göteborg har en enorm potential. Men för att den potentialen ska förverkligas måste Göteborgs Stad bli bättre på flera områden, menar har. Till exempel genom ett bättre samarbete mellan stadens olika förvaltningar.

– Jag har arbetat utan framgång i tio år för att utveckla Munkebäck med nya ytor och relevant service. Det är svårt att få kontakt, förståelse och gehör från staden, och jag upplever en brist på samverkan mellan förvaltningarna. Om jag till exempel får positiv respons från en förvaltning för en investering så vill jag ju inte att det ska falla på grund av att en annan förvaltning inte har resurser, säger Per Collins.

Han tycker dessutom att Business region Göteborg behöver göra mer för att stötta de företag som redan finns i kommunen och särskilt de mindre företagarna.

”Vi brinner för våra kunder”
– De gör ett bra arbete för att attrahera nya företag och branscher, men är mindre bra på att ge stöd till befintliga företagare. Vi företagare brinner för våra företag och våra kunder och vill ingenting annat än att de ska vara nöjda. Men då behöver vi stöttning från kommunen, säger Per Collins.

En annan företagare som deltog på rundabordssamtalet var Elisabeth Mila, som driver ett korttidsboende för personer med funktionsnedsättning. Hon tycker att Göteborgs Stad har en del att jobba med vad gäller bemötandet av företagare.

– Det är viktigt för både oss som företag och de som bor hos oss att tjänstepersonerna inte bara har myndighetshatten på utan också försöker vara möjliggörare, och ha en mer positiv approach. Som myndighet måste Göteborgs Stad förtjäna förtroende, och det blir svårt om tjänstepersonen jag pratar med till exempel inte svarar på mejl eller återkopplar, säger Elisabeth Mila.

Politiska åsikter färgar
Hon tycker också att det är viktigt att tjänstepersoner inte låter sina egna politiska åsikter påverka bemötandet av exempelvis vårdföretag.

– Gillar man inte privat vård och omsorg går man ofta in med en negativ attityd, men jag tycker det är viktigt att man som tjänsteman är politiskt neutral, säger Elisabeth Mila.

Kristina Schoug är ackvisitionschef på Ikano Bostad, och deltog också på samtalet som representant för byggindustrin. Hon ser långa handläggningstider i byggprocesser som ett av de största problemen.

”Mycket stuprör”
– I dag är det långa väntetider och handläggningstider – ibland hinner detaljplanerna bli omoderna innan de är klara. Tid är pengar, om det tar längre tid blir det dyrare att bygga, säger Kristina Schoug.

Också hon efterlyser mer samarbete mellan förvaltningarna.

– I dag är det mycket stuprör, vilket gör att man inte vet vem man ska vända sig till i olika frågor. Det skulle vara positivt om de olika förvaltningarna samordnade sig mer för att lösa frågorna tillsammans, säger Kristina Schoug.