Åtta åtgärder. Effekterna av covid-19 slår hårt mot näringslivet i Göteborg. Därför kommer Göteborgs Stad nu med flera åtgärder i de delar av staden som på olika sätt möter företag. Åtgärderna riktar sig främst till små och medelstora företag i de värst drabbade branscherna.

Åtgärderna handlar dels om att bidra till att förbättra företagens likviditet och till ökad försäljning.

– Det gör verkligen ont att se hur så många människor kämpar för sina företags överlevnad. Ett välmående näringsliv utgör dessutom ett grundfundament i välfärdsbygget, något som nu är satt under svår press. Vi behöver hjälpas åt för att få vår stad på fötter igen, Göteborgs stads stödåtgärder är ett bidrag i detta och arbetet fortsätter för att hitta sätt att hjälpa och stötta Göteborgs företagare, säger Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg.