Klartecken i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen godkände på onsdagen stadsledningskontorets förslag på ett nytt samförståndsavtal mellan Göteborgs Stad och Shanghai Stad. Det innebär att en delegation från Göteborg åker till Shanghai i mitten av april för att underteckna det nya avtalet som ska gälla fram till 2016.

Göteborg och Shanghai har varit så kallade partnerstäder sedan 1986 men städernas gemensamma historia går betydligt längre tillbaka än så, ända till 1700-talet då Ostindiska companiet började handla med Kina.

Genom åren har städerna samarbetat kring bland annat handel, avfallshantering, miljöteknik och kultur. Utbytet har bland annat varit i form av delegationsresor i båda riktningar och deltagande i olika större arrangemang, som till exempel världsutställningen i Shanghai 2010.

Samarbete inom sju områden
På senare år har intresset från kinesisk sida också ökat för hur de kommunala förvaltningarna arbetar med till exempel äldreomsorg och barn- och ungdomsfrågor. Göteborgs Hamn har dessutom systerhamnsavtal med Shanghais hamn sen 1994 och 2005. Det kinesiska intresset för Göteborgs Hamns miljöarbete har ökat efter att den kinesiska regeringen börjat ställa hårdare miljökrav på Shanghais hamn.

I mitten av april åker alltså en delegation från Göteborg till Shanghai och då kommer kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén att underteckna samförståndsavtalet tillsammans med Shanghais borgmästare. I delegationen ingår politiker, tjänstemän samt representanter från universitet och näringsliv.

Avtalet, som ska gälla fram till 2016, handlar om samarbete på sju områden: Kultur, sociala frågor, forskning och utbildning, urban framtid och mobilitet, energi och miljöteknik, maritimt samarbete samt främjande av företagsamhet, handel och turism.