Godshanteringen i Göteborgs Hamn ökade inte lika mycket 2007 som man hade hoppats. Verksamhetsresultatet landade på 85 miljoner kronor, jämfört med 151 miljoner föregående år. För stora kostnader i relation till godsvolymerna är en orsak till den minskade lönsamheten i hamnen.

2007 omsatte Göteborgs Hamn 1.568 miljoner kronor. Det är visserligen bättre än 2006 då motsvarande siffra var 1.503 miljoner kronor. Men verksamhetsresultatet blev trots detta sämre – bara 85 miljoner jämfört med föregående års 151 miljoner.

Det hela hjälptes dock upp av en realisationsvinst från försäljning av en fastighet. Med dessa 67 miljoner extra blev den totala vinsten för Göteborgs hamn 154 miljoner.

En anledning till de försämrade siffrorna är att godsvolymerna inte ökat lika mycket som beräknat. Det räckte inte med flera nya volymrekord under året. Att avtalsdiskussioner med personalen har inneburit problem att leverera gods i tid är ytterligare en anledning till den svaga tillväxten. Liksom minskad export.

Har lagt mycket pengar på ökad kapacitet

Samtidigt har Göteborgs Hamn lagt ned mycket pengar på att höja kapaciteten. De senaste åren har miljarder investerats i farleder, kajer, kranar och terminaler. Ambitionen är att bli en omlastningshamn, det vill säga att godset från stora oceangående fartyg lastas om till mindre fartyg i Göteborg.

– Vårt långsiktiga mål att dubbla verksamhet fram till 2015 ligger fast. Vi siktar på en tillväxt på 10 procent per år och det kan vi göra genom att bli en omlastningshamn. Vi ska bli ett attraktivt godsnav i norra Europa, säger Magnus Kårestedt, VD på Göteborgs Hamn.