Backar från 69 till 67 i kundnöjdhet. Göteborgs höga tillväxttakt har satt sina spår i den kommunala servicen till stadens företagare. Det visar den årliga Insiktsmätningen som presenterades på onsdagen.

Läs SKL:s rapport: Företagsklimat 2018

Efter flera år av höjda betyg på Göteborgs Stads service till företagen går nu det samlade betyget tillbaka. Det visar undersökningen Insikt som genomförs varje år av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Resultatet är väntat och en direkt följd av den exceptionella tillväxttakten som råder i Göteborg just nu. Den sätter stor press på våra förvaltningar och tyvärr får det konsekvenser. Det uppstår en undanträngningseffekt som påverkar servicen till företagarna, säger Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare på Business region Göteborg.

Högre betyg i flera kommuner
Sedan den första Insiktmätningen 2008 har kundnöjdheten i Göteborgsregionens tretton kommuner ökat för varje mätning. Även i år får flera av kommunerna ett förbättrat resultat. De lägre siffrorna i Göteborgs Stad, från ett Nöjd kund-index på 69 till 67, har dock dragit ner det sammanlagda betyget i regionen till 68.

Det är framförallt serviceområdena bemötande och effektivitet som får sämre resultat i Göteborg.

– Nu gör varje förvaltning i Göteborgs Stad sin egen analys av resultaten och avgör vilka insatser som ska genomföras.

Samtidigt pågår redan ett arbete på flera förvaltningar för att förbättra servicen till företagare. På stadsbyggnadskontoret har man till exempel under 2018 fokuserat på att jobba bort bygglovskön, som kan vara ett hinder på vägen för företagare. Genom att förändra sitt arbetssätt och arbeta övertid har man kunnat kortat handläggningstiderna och få en bygglovskö i balans.

Samverkan ska ge resultat
Sedan sex år tillbaka finns även ett samarbete mellan ett tiotal förvaltningar i Göteborgs Stad, som processleds av Business region Göteborg. Just nu arbetar gruppen med att göra klart en handlingsplan på hur man tillsammans kan förbättra företagsklimatet.

Med årets betyg från Sveriges kommuner och landsting i handen fortsätter Göteborgs Stads arbete med att förbättra sin service till företagare.

– Starka företag som ges fina förutsättningar av Göteborgs Stads är alldeles nödvändigt för Göteborgs välfärd och för att hela staden ska utvecklas. Så att människor vill bo, besöka och driva verksamhet här, säger Kajsa Dahlsten.