Fyra träffar för företagare i år. Business Region Göteborg vill underlätta för företag att lägga bud i kommunala upphandlingar. Därför arrangerar man nu för tredje året informationsträffar i samarbete med Upphandlingsbolaget.

Business Region Göteborg och det kommunala Upphandlingsbolaget är angelägna om att så många företagare som möjligt kan, och vill, delta i stadens upphandlingar.

– En del har nog den förutfattade uppfattningen att det är väldigt svårt att göra en ansökan, och att uppdragen ändå alltid går till de stora bolagen, säger företagslotsen Torbjörn Kvarefelt på BRG och fortsätter:

– Men när de har varit med på våra seminarier, och fått svar på sina frågor, brukar de lämna lokalen med en känsla av lättnad.

Ska vara öppna och tillgängliga
För tredje året arrangerar BRG nu informationsträffar i samarbete med Upphandlingsbolaget. Efter årets första möte, fredagen den 20 februari, följer ett likande arrangemang den 26 maj och ytterligare två under hösten.

– Grundtanken är ju att upphandlingarna ska vara öppna och tillgängliga för vilket företag som helst. Har man ändå funderingar kan man alltid ringa Upphandlingsbolaget och fråga, säger Torbjörn Kvarefelt.

Årets första seminarium hålls på fredag 20 februari i Sahlgrenska rummet på Business region Göteborg,Norra Hamngatan 14. Se länk nedan för anmälan.