Sex unga teknikföretag från Göteborg får 300.000 kronor var i Nuteks och Vinnovas så kallade såddkapitaltävling VINN NU. Prissumman ska gå till affärsutvecklande aktiviteter i företag med ny eller unik teknik och kunskap.

För andra året i rad har Näringslivsutvecklingsverket Nutek och verket för innovationssystem, Vinnova, utlyst tävlingen där teknikbaserade, nystartade aktiebolag kan tävla om 20 bidrag på 300.000 kr vardera.

Syftet med tävlingen är att öka möjligheten för projektägare och potentiella entreprenörer att förverkliga sina idéer. Av 429 nominerade till årets tävling valdes 20 unga teknikföretag ut.

Fem kopplade till Chalmers

Sex av dem finns i Göteborg: Appeartex AB, FluxSense AB, Micropos Medical AB, October Biometrics AB, Oiido AB och Synective Labs AB.

Fem av företagen har kopplingar till Chalmers som därmed är det lärosäte som har flest pristagare med bland de tjugo.