Business Region Göteborgs utvecklingsprojekt Tillväxt 2000/Tillväxt Mikro förbereder nu en specialsatsning riktad till Göteborgsregionens tusentals små- och medelstora IT-företag. Den 11:e mars bjuder man in IT-företag med upp till 20 anställda till en första informationsträff.

Tillväxt 2000/Tillväxt Mikro är ett projekt inom BRG som arbetar med företagsutveckling av enskilda företag. Sedan starten har mer än 600 bolag från Göteborgsregionen fått stöd med allt från affärsutveckling och nyrekryteringar till ledarskapsutveckling och marknadsföring.

Samverkan för sänkta kostnader

Under våren inleds dessutom en helt ny satsning, skräddarsydd för små- och medelstora IT-företags behov. Satsningen Tillväxtskapande Affärssamverkan inom IT inleds med en kostnadsfri informationsträff den 11:e mars.

Bland annat kommer möjligheterna att sänka kostnaderna för ekonomi och administration genom samverkan med andra mindre företag att diskuteras.

Liksom hur marknadsföring och försäljning kan effektiviseras i mindre organisationer. Alla IT-företag med upp till 20 anställda är välkomna att delta.