Digitaliseringen tar ett stort kliv. Göteborg är utnämnd till Europas huvudstad för smart turism 2020. En rad initiativ stod på programmet när pandemin slog till. Arbetet fick ställas om och besöksnäringens digitala utveckling tvingades framåt.

Kanske har du sett att Kopparmärra har fått sällskap på Kungsportsplatsen av en stor färgglad hashtag. Skulpturen berättar att Göteborg utsetts till Europas huvudstad för smart turism 2020. Det är EU−kommissionen som står bakom utmärkelsen som belönar städer med smarta, innovativa och inkluderande lösningar inom turism. I år delar Göteborg utmärkelsen med Malaga.

− Vi är väldigt stolta och glada över utmärkelsen. Den ger oss möjlighet att driva utvecklingen inom de här frågorna, både i Göteborg och internationellt. Det är en möjlighet att visa upp Göteborg och också lära av andra turistdestinationer, säger Helena Lindqvist, projektledare på Göteborg & Co.

Programmet fick ställas om

För att ha chansen att bli Europas huvudstad för smart turism fick städerna presentera ett program för hur de jobbar med tillgänglighet, hållbarhet, digitalisering samt kulturarv/kreativitet. De som utnämns ska sedan genomföra programmet under sitt huvudstadsår. En rad initiativ var planerade när coronapandemin lamslog hela världens besöksnäring. Programmet, mässbesök och möten fick ställas om och digitala lösningar hittas. Arbetet fick ett nytt fokus.

Helena Lindqvist, projektledare på Göteborg & Co. Foto: Peter Kvarnström.

− Vi har haft ett stort utbyte med de andra internationella destinationerna som ingår i nätverket för European Capital of Smart Tourism. Under hela krisen har vi haft veckovisa möten och delat erfarenheter. Vi har tittat på hur vi kan vara ett stöd för varandra och hur vi kan vara ett stöd för våra aktörer i återuppbyggnaden av besöksnäringen, säger Helena Lindqvist.

Hon berättar att rådande omständigheter har drivit fram utvecklingen av branschens digitalisering.

− Många av nätverkets destinationer har varit oerhört kreativa i att hitta nya sätt att visa upp sig digitalt.

Turistdata samlas i ny plattform

Även i Göteborg har pandemin resulterat i innovativa digitala lösningar. Liseberg hade redan tidigare förberett en satsning på digitala köer och såväl Göteborgsvarvet som det internationella musiklägret Side by Side by El Sistema fick ställa om till virtuella och digitala versioner.

Göteborg blir också den första destination i landet att starta en digital plattform för kunskap om besöksnäringen. Där ska olika data samlas och analyseras. Det ger kunskap och underlag till beslut som påverkar branschens utveckling.

Helena Lindqvist berättar att fokus just nu ligger på återuppbyggnaden av besöksnäringen efter pandemin.

− Det har hänt så oerhört mycket på kort tid. Våra aktörer kämpar, det är tufft. Men det finns också mycket kreativitet och vilja. Nu ska vi ta med oss lärdomarna från den här perioden, dra nytta och förvalta den på ett hållbart sätt när besökarna återvänder. Smart turism kan vara ett av verktygen för att bygga en hållbar besöksnäring 2.0.