Lokala utbrott i fyra stadsdelar. Antalet smittade på stadens äldreboenden ökar. Framför allt rör det sig om lokala utbrott i fyra stadsdelar, Västra Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo, Örgryte-Härlanda och Norra Hisingen.

För andra veckan i rad ökar antalet brukare med bekräftad smitta i stadens verksamheter och var enligt den senaste lägesbilden för Göteborgs Stad totalt 74, (2020-12-08). Det är en ökning med 31 nya fall jämfört med veckan innan.

Utbrott på Alplatsens äldreboende

Majoriteten av de smittade finns inom äldreomsorgen men även inom andra verksamheter som funktionshinder och boende hos social resursnämnd.

Tidigare i veckan rapporterades om ett lokalt utbrott på Styrsöhemmet i Västra Göteborg.

Nu har även Altplatsens äldreboende drabbats av ett utbrott bland både personal och hyresgäster. Totalt är 15 hyresgäster av 96 konstaterat smittade torsdagen 10 december.

– Just nu pågår tester och smittspårning av all personal och hyresgäster. Trots att vi har medarbetare som är konstaterat smittade så har vi tillräckligt med personal för att klara vårt uppdrag säger Christine Ljungblad Högberg, sektorchef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Vi har väl fungerande rutiner och följsamheten till hur vi sköter basala hygienrutiner och använder skyddsutrustning är god.

Lägesbild på webben

Göteborg Stad har under sommaren och hösten arbetat förberedande för att vara beredda på nya utbrott i verksamheterna.

– Vi har en pandemi och både vår personal och hyresgäster är ute i samhället, samtidigt som det i några av våra verksamheter är utmanande att begränsa smittan då vissa hyresgäster kan ha begränsningar när det gäller att följa instruktioner. Därför har vi arbetat för att rusta oss ännu mer under sommaren och hösten säger Christine Ljungblad Högberg.

På goteborg.se/covid19 kan du hitta den senaste lägesbilden över smittläget i Göteborgs Stads verksamheter.