Samägt säljbolag. Att få ett jobb efter att ha stått utanför arbetsmarknaden under lång tid kan göra enorm skillnad. Det vet Eddie Kjönsberg, som gått från ett liv i hemlöshet och drogmissbruk till rollen som chef för företaget MG pall. För att sociala företag ska kunna expandera och anställa fler marknadsförs de nu under paraplyet Social trade.

I Göteborgsregionen finns en rad arbetsintegrerande sociala företag som erbjuder en individanpassad väg in på arbetsmarknaden. Eftersom de flesta är relativt små kan de ha svårt att klara stora uppdrag var för sig. Genom att samarbeta inom sälj- och marknadsföringsbolaget Social trade är tanken att företagen lättare ska kunna nå ut och teckna avtal med stora kunder.

Erbjuder helhetslösningar
Social trade startades i augusti 2015 och erbjuder tjänster inom fem olika koncept, bland annat byggservice, cityservice och städ- och fastighetsservice.

– Koncepten har tagits fram med grund i en förstudie där vi analyserade dels vad de sociala företagen kan erbjuda, dels vad näringslivet skulle kunna köpa, säger Claes Jarl, projektledare.

Utbudet är inriktat på underhåll och kringservice som företag behöver men kanske inte själva mäktar med. Det kan handla om att erbjuda utkörning av mat till byggarbetsplatser och städning av arbetsbodar, eller hantering av kundkorgar och fönsterputsning åt butiker.

Hittills har Social trade tecknat ramavtal med två större kunder – företagarföreningen Mötesplats Backaplan och HSB Göteborg.

– Uppdragen fördelas mellan medlemsföretagen beroende på deras beläggningssituation. Det kanske är ett företag som utför trappstäd, ett annat som sköter grönytor och ett tredje som gör hemstädning, säger Claes Jarl.

Eddie fick ny chans genom Basta
Ett av de sociala företag som är delägare i Social trade är kooperativet Basta. I Västsverige driver Basta tre affärsverksamheter, saneringsföretaget Icko clean, gästgiveriet Brunsbo Biskopsgård och MG pall, som handlar med och renoverar lastpallar.
Basta riktar sig mot personer som befinner sig i utanförskap på grund av missbruk eller kriminalitet. Grundidén är att erbjuda rehabilitering i kombination med arbete.

Eddie Kjönsberg är ett levande bevis på att den metoden kan fungera. Under lång tid kretsade hans liv kring amfetamin och att få fram pengar till det på både lagliga och olagliga vägar. Han hade inget eget hem, utan flyttade mellan olika lågtröskelboenden i Göteborg. 2006 bestämde sig Eddie för att försöka göra något åt sin situation. Med hjälp av socialtjänsten kom han till Bastas anläggning på en gård i Fristad utanför Borås.

– Jag ville inte sitta och älta tolvstegsprogram eller vända ut och in på mig själv i samtalsterapi. Då fanns Basta som ett alternativ och jag fick börja jobba på gården.

Stegvis väg mot arbete
I början var det tufft, både att bli av med beroendet och att lämna hela sitt tidigare sociala sammanhang i Göteborg. Men steg för steg fick Eddie struktur på sitt liv – att sova och äta regelbundet och att passa tider.

– När man lever i ett utanförskap med småkriminalitet och missbruk så måste man ha en viss ton. Man är inte så jättesvensson om man säger så. Då måste man lära sig de sociala koderna igen sakta men säkert – hur man pratar, för sig, hur man är mot varandra.

Under sitt andra år på Basta fick Eddie Kjönsberg chans att ta körkort.

– Det var en jättehäftig milstolpe för mig, jag kunde köra bil lagligt för första gången!

Efter att ha arbetstränat med klottersanering på Icko clean fick Eddie erbjudande om en anställning. Han trädde också in som ledamot i Basta Västs styrelse.

I samband med att Basta köpte företaget MG pall 2010 fick Eddie Kjönsberg chans att bli verksamhetschef. Nu har han personalansvar för de åtta personer som arbetstränar i företagets lokaler i Mölndal. Dessutom sköter han säljarbete, kundkontakter, fakturering med mera.

– Jag vet ingen annanstans där jag hade kunnat göra den här resan, från bostadslös kriminell missbrukare till att driva ett företag.

Varför tror du att Bastas modell fungerar?
– När man kommer till oss bor man på en av anläggningarna. Vi jobbar, äter och gör allt tillsammans. Det bygger på oss som har varit där en längre tid och som brinner för det här. Jag tror att människorna som kommer kan känna igen sig i oss – vi har levt ungefär det livet som de har levt. Då kan de se att så långt som han har kommit kan jag också komma.

Två viktiga principer för Basta och andra arbetsintegrerande sociala företag är att allt överskott återinvesteras i verksamheten. Medarbetarna erbjuds också stort inflytande över företaget, exempelvis genom att bli delägare.
Med hjälp av finansiering från Europeiska Socialfonden inledde Göteborgs Stad förra året satsningen 1 000 jobb, tillsammans med Business region Göteborg och Coompanion. Syftet är att ge de sociala företagen förutsättningar att växa, bland annat genom att utveckla samarbetet inom Social trade. Satsningen pågår fram till 2018.