Ny rapport från BRG. Business Region Göteborgs satsning på att utveckla stadens sociala företagande genom att kombinera pengastöd med affärsutveckling har gjort skillnad. Det visar en första utvärdering av arbetet och nu börjar även andra kommuner intressera sig för modellen.

I tre år har Business Region Göteborg haft uppdraget att utveckla stadens sociala företagande. Det har man gjort genom att bland annat utlysa pengar till företag som sätter samhällsnytta före vinstintresse och samtidigt gett dem möjlighet att få stöd i sin affärsutveckling.

Av de 170 sociala företag som sökte pengar ur potten blev ett 40-tal beviljade. Allt från danskompaniet Twisted feet till Amningshjälpen och Klädotekets Fashion Festival.

En första utvärdering av arbetsmodellen är nu klar. Resultatet presenteras i rapporten ”Samhällsinnovation på nya sätt” och underlaget är intervjuer med åtta av de medverkande företagen.

− Det är för tidigt att dra säkra slutsatser om vilken effekt det har gett, men vi märker att de sociala företag vi arbetat med har haft nytta av att jobba med affärsutveckling, säger Susanne Robertsson på Business Region Göteborg.

Nytänk med företagsanalys
Det företagen har fått hjälp med är till exempel att genomföra en företagsanalys.

− Oavsett om man driver ett socialt eller traditionellt företag har man samma typ av behov. Samma utmaningar. Vi gör egentligen ingen skillnad på företagen, säger Susanne Robertsson och fortsätter:

− Alla företag vinner på sådant som att känna till sina styrkor och utvecklingsområden, ha en affärsidé och koll på försäljning och ledarskap. Har man allt på plats så är det större chans att lyckas med sin verksamhet.

Hon berättar att de intervjuade företagen vittnar om att kapital behövs för att komma igång och satsa på sina idéer. De ansåg sig vara hjälpta av företagsanalysen, som i flera fall innebar ett helt nytt sätt att tänka.

− Många sociala entreprenörer känner att mer resurser skulle behöva läggas på affärsutvecklingsdelen, säger Susanne Robertsson.

”Inte så vana att låna”
En annan av BRG:s satsningar på socialt företagande är samarbetet med Mikrofonden Väst.

− Vi har märkt att de som driver sociala företag inte är så vana att låna pengar. Mikrofonden Väst erbjuder en form av kreditgaranti som underlättar vid behov av banklån. Elva olika verksamheter har fått pengar den här vägen, säger Susanne Robertsson.

Den 9 juni presenterade BRG rapporten på seminariet ”Socialt företagande: Entreprenörskap och sociala innovationer i förändring”.

− Syftet var att knyta ihop säcken. Det är många andra kommuner som står inför samma utmaningar som Göteborg. Flera av dem har hört av sig och visat intresse för vårt sätt att kombinera finansieringsstöd med affärsutvecklingsstöd, säger Susanne Robertsson.