Program för hållbart entreprenörskap. Ser du dig som en samhällsentreprenör? Eller går du och bär på en företagsidé som kan lösa en utmaning samhället står inför? Då kanske Business Region Göteborgs satsning ”Varsågoda – en accelerator för sociala företag i Göteborg”, kan vara något för dig.

Business Region Göteborg, har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att stötta olika typer av socialt företagande. I höstas genomfördes ett pilotprojekt där tolv personer fick möjlighet att delta i ett affärsutvecklingsprogram för att förfina sina affärsidéer och bygga grunden till ekonomiskt hållbara sociala företag. Med start i höst drar Business Region Göteborg igång fyra nya program, så kallade acceleratorer, med plats för tolv sociala affärsidéer i varje.

– Vi har gemensamma utmaningar i samhället som vi tror kan lösas genom socialt företagande. Det handlar till exempel om återbruk, resurseffektivisering eller något annat som väntar i framtiden. Det vi på Business Region Göteborg kan hjälpa till med är att stötta de sociala företagen så att de också blir affärsdrivna och ekonomiskt hållbara på lång sikt, säger Maria Lundin, projektledare för ”Varsågoda – en accelerator” på Business Region Göteborg.

Idéer som löser samhällsutmaningar
Satsningen riktar sig till föreningar, stiftelser och aktiebolag med samhällsnytta i bolagsordningen, och som har en idé som på ett eller annat sätt kan lösa en samhällsutmaning.

Av höstens acceleratorer har två fokus på stadens samhälleliga utmaningar, en på slit-och-släng-samhället och en på en matchande arbetsmarknad.

– Vi har satt upp ett antal kriterier för varje accelerator som idéerna behöver leva upp till. Dessutom vill vi att den som driver idén har en entreprenörsanda, så att man, förutom att göra en social och miljömässig insats, också har en verklig vilja att driva företag. Ett företag som är hållbart ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Under programmet som pågår under cirka tio veckor till hösten får de antagna entreprenörerna chans att, tillsammans och med rådgivning och stöttning från Business Region Göteborgs konsulter, utveckla sina respektive affärsidéer för att skapa en bra grund till sina företag.

– Verksamheterna bidrar ju till ännu mer samhällsnytta om de kan leva vidare under många år, avslutar Maria Lundin.