Vill du bli din egen sommarboss? Fram till 21 mars kan unga mellan 16 och 19 år i Västra Hisingen ansöka om att få delta i Sommarlovsentreprenörerna 2014 – ett program där ungdomarna får chans att pröva på hur det är att driva ett eget företag. Till sin hjälp får de handledning, lokala mentorer och en liten startpeng.

Det är andra året i rad som Företagsamma Västra Hisingen genomför programmet Sommarlovsentreprenör. Det vänder sig till unga i stadsdelen som har en affärsidé som de vill utveckla.

– Tanken är att de ska starta och driva ett företag som sitt sommarjobb. De ansöker till programmet med en affärsidé, men rekryteringen sker utifrån drivkraft, att vi tror att de kommer genomföra projektet, säger Jasmine Soufi, projektledare, Starta Eget på Företagsamma Västra Hisingen.

Utveckla både idén och självtilliten
Sommarlovsentreprenörerna är ett etablerat koncept som används på flera håll i landet. Det hela startar med en kick off-vecka där deltagarna får inspiration och hjälp med att utveckla sina idéer.

– Det blir en del om ekonomi och försäljning, men framförallt handlar det om personlig utveckling. Om självtillit och att våga ta steget. Det är den som tror på sig själv och sin idé som lyckas bäst, säger Jasmine Soufi.

Som startpeng får deltagarna 2000 kronor var och varje sommarföretag, som kan drivas av en eller flera, får en handledare. Dessutom finns tillgång till ett nätverk av lokala mentorer.

Alternativ för framtiden
– Några av förra årets sommarlovsentreprenörer fungerar som ambassadörer. Utvärderingen visar att 95 procent kan rekommendera programmet till andra och att 89 procent kan tänka sig driva ett företag i framtiden, säger Jasmine Soufi.

Alla typer av idéer välkomnas – förra årets bredd var stor. Från alltjänst-företag och dansundervisning för barn till app-utveckling och mobil nagelsalong.

Entreprenöriell kompetens efterfrågas
– Ingen tjänade stora pengar på sina företag, som mest runt fem tusen. Den stora vinsten är den personliga utvecklingen som sker under kort tid. Det är en lärdom för livet, man skaffar sig kompetenser och egenskaper som efterfrågas på hela arbetsmarknaden, säger Jasmine Soufi.

Sommarlovsentreprenörerna 2014 har totalt 30 platser. Sista ansökningsdagen är 21 mars och antagningsprocessen med intervjuer sker under april. Förutom att skicka information till alla ungdomar i stadsdelen görs en rekryteringskampanj via Instagram.