Kan skapa fler kontaktytor. Göteborgs Stad prövar nya grepp för fler kontaktytor mot lokala företag. Det blev ett resultat när stadens förvaltnings- och bolagschefer tog initiativ till samtal med näringslivet. ”Vilken ovanligt bra idé”, sa företagaren Gunilla Almgren och tog den utsträckta handen från Thomas Segenstedt, stadsdelsdirektör i Majorna Linné.

Thomas Segenstedt hade lyssnat en god stund på en paneldiskussion mellan fem representanter för det lokala näringslivet när han kom med en spontan idé:

– Kan vi hitta en övergripande struktur för hela staden hur vi jobbar tillsammans med näringslivet på stadsdelsnivå? En karta att följa som inte är beroende av vilka personer som för tillfället är stadsdelsdirektörer eller företagare.

Välfärdsinsatserna räcker inte till
Önskemålet kvitterades av Sven Höper som är ansvarig för välfärd och utbildning på Göteborgs stadsledningskontor.

– Vi lägger mycket resurser och pengar på välfärdsinsatser i staden, men det räcker ändå inte till. Därför måste vi göra mycket mer tillsammans. Men hur når vi de företag vi behöver prata med för att få nya idéer och ett bättre samarbete?

Gunilla Almgren pekade på de företagarföreningar som finns runt om i Göteborg som en mer formell kontaktyta. Men både hon och Handelskammarens vd Johan Trouvé pratade också om behovet av enkla möten i vardagen.

– Det kan räcka med en frukost eller en kopp kaffe för att lära känna varandra bättre. Det är lika viktigt att företagen förstår tjänstemännens villkor, som tvärtom, sa Johan Trouvé.

Kritik mot upphandlingsreglernas konsekvenser
Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg och moderator för diskussionen, högg direkt på det ömsesidiga intresset av mer dialog.

– Låt oss börja med att bjuda in för att ta ett grepp över hela stan om kompetensförsörjningsfrågan.

Den här diskussionen kom till med utgångspunkten att Göteborgs stad och det lokala näringslivet har ömsesidigt intresse av att utveckla alla delar av staden.

Näringslivspanelen var stundtals kritisk mot förutsättningarna att bedriva företag i Göteborg. Kritiken handlade mycket om konsekvenserna av reglerna för upphandling.

Hamid Raziullah söker alltid folk i närområdet
Men man talade också konstruktivt om tillgången till arbetskraft, lärlings- och praktikplatser, infrastruktur och om stora möjligheter på lokal nivå.

– Företag behöver tänka i nya banor för att ta vara på människor som finns i närområdet, sa Ulla Gawlik, som driver Tikitut som arbetar med lokalt förankrad besöksnäring i Göteborgs nordöstra stadsdelar.

DataNovas grundare och vd Hamid Raziullah bekräftade:

– Jag som företagare har också ett ansvar för mitt område. När jag söker folk gör jag det alltid i mitt närområde. Det är en stor fördel att medarbetarna har nära till jobbet.

Bra kommunikationer nödvändiga
Men det finns inte ett direkt samband mellan var jobben finns och var människor bor påpekade Mikael Ljungberg platschef på International Färg som är en av Angereds största arbetsgivare. Det är inte bara arbetstillfällen som gör en stadsdel attraktiv.

– Våra medarbetare är spridda över hela Västsverige och de är beredda att åka. Då behövs bra kommunikationer så att de kan åka kollektivt.

– Vi har mer än 20 nationaliteter på vår fabrik. Men de flyttar från Angered, tyvärr. Inte för att få bättre bostäder, men för att de inte vill att barnen ska gå i skola där. Det är vad de själva säger.

Skolans roll och definitionen av kompetens i yrkeslivet var också ett hett ämne i panelen. Kompetens handlar inte enbart om yrkes- och branschkunskaper, utan också om inställning till jobbet och förmåga att hantera vardagen i yrkeslivet.

– Här måste vi också samarbeta. Det behöver börja redan i skolan med de enklaste sakerna hur man tar ansvar i en gemenskap, håller tider, hör av sig när man är sjuk och följer instruktioner, sa Gunilla Almgren, som även är styrelseledamot i Företagarna och ordförande i UEAPME som företräder småföretag på EU-nivå.