Näringslivet surfar på EM-vågen. Under evenemanget passar kommunägda Business Region Göteborg på att hårdlansera staden med bilagor i dagspress och VIP-dag på Storan. "Idrott och business hör ihop", säger Bill Ford som var ett av dragplåstren.

Business Region Göteborg använder medvetet EM för att locka investerare till de tretton kommuner som ingår i Göteborgsregionen.

– Det är ett bra tillfälle att lyfta fram Göteborg och få ut vårt budskap, säger Lennart Olausson, VD på Business Region Göteborg, BRG.

Bilaga varje dag under EM-veckan

Under hela EM-veckan har BRG en egen bilaga i Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten. Varje dag med olika teman, exempelvis Finans eller Biotech.
6038_4.jpg
– Bilagan har gjorts i två olika varianter. Den i Svenska Dagbladet vänder sig främst till beslutsfattare och koncernledningar i Stockholm. Bilagan i G-P har en avsiktlig bredd, den är mer anpassad till medborgarna, säger Lennart Olausson.

En liknande trycksak har också producerats för utländska besökare tillsammans med Göteborg & Co. Den finns i SAS tidskrift under juli och augusti månad.

– Satsningen innebär en liten egen kostnad, det mesta står företagen själva för, säger Lennart Olausson.

VIP-by för näringsliv

En särskild VIP-by har också byggts upp i anslutning till Storan – Avenue Lounge – avsedd för sponsorer och näringsliv. Där kan representanter från näringslivet äta mat tillagad av tre välkända göteborgskrögare, Thörnströms, Bröderna Dahlbom och Fond.

Finalen på ansträngningarna för att locka företagen till stan var fredagens VIP-dag på Storan – Performance Göteborg. En av de specialinbjudna talarna var Fords koncernchef Bill Ford. Enligt Lennart Olausson är han ett trovärdigt inslag i marknadsföringssatsningen.

– Då får företagsledarna höra honom själv berätta om investeringarna i Volvo.

Ford på besök i Göteborg

Bill Ford besöker Göteborg i ett officiellt sammanhang, regeringen har lovat 100 miljoner i statligt stöd till koncernen och det finns löften om ett nytt utvecklingscenter för hybridteknik i Göteborg.

– Forskning är dyrt och Ford och Volvo samarbetar. I framtiden måste vi skapa hållbara bilar – socialt, ekologiskt och ekonomiskt, sa Bill Ford.

3022_2.jpg
Eftermiddagen bjöd också på fler publikdragande namn, bland andra SKF:s koncernchef Tom Johnstone och Indra Åsander från TeliaSonera.

Utrikesministern efterlyste balans

Utrikesministern Jan Eliasson presenterade tre tillägg till den amerikanske tillväxtgurun Richard Floridas tre T:n – Talent, Technology och Tolerans – talang, teknologi och tolerans.

– Jag skulle vilja tillägga Transparency, Tenacity och Teamwork – öppenhet, målmedvetenhet och teamarbete. Det krävs också en balans mellan rötter och vingar. Man måste både vara nyfiken på omvärlden och förankrad i sina rötter – annars blir man, som vi brukar säga i Göteborg, lealös.

Arrangemanget, som avslutades med tävlingarna på Ullevi, var populärt. När Storan hade fyllts fanns fortfarande en lång kö med folk på utsidan som hoppades på en ledig plats. Närmare 400 företagsledare deltog, varav knappt en femtedel kvinnor.

7C62.jpg

Det var fullsatt på storan under BRG:s VIP-dag