”En förebild och föregångare”. I veckan fick Västra Göteborg Stora sociala företagarfrämjarpriset för sitt handlingskraftiga samarbete med den idéburna sektorn, insatser som på lång sikt bidrar till att göra stadsdelen mer socialt hållbar.

– En väldigt glad överraskning, säger projektsamordnaren Olof Olsson.

Coompanion är en branschorganisation som på olika sätt vill flytta fram positionerna för socialt företagande. När man i måndags samlades för en stor mässa i Göteborg var det en väl förborgad hemlighet vem juryn utsett till värdig vinnare av Stora sociala företagarfrämjarpriset.

– Jag visste inte ens om att vi var nominerade, säger projektledaren Olof Olsson som helt utan förvarning kallades fram för att ta emot vas och diplom.

– Men framför allt fick vi förstås uppmuntran att fortsätta vårt arbete på den inslagna linjen, säger han.

Socialt hållbart samhälle
Det var i januari som stadsdelen Västra Göteborg inledde sitt arbete med att stödja stadsdelens samarbete med den idéburna sektorn – det som kallas social ekonomi och vars huvudsakliga syfte är att verka för ett socialt hållbart samhälle, exempelvis genom att skapa jobb för personer som haft svårt att komma in på arbetsmarknaden

Västra Göteborg har på kort tid lyckats omsätta planerna i praktisk handling och konkreta samarbeten.

– Min personliga övertygelse är att det här kommer att utvecklas ännu mer. Än så länge har vi bara krafsat lite på ytan, säger Olof Olsson.

Med det nationella priset som ett tydligt tecken på att arbetet noterats och uppskattats tar nu Västra Göteborg ny sats.

– I slutet av året kommer vi att utvärdera vad som varit bra och vad vi behöver justera. Priset stärker både förvaltningen och politiker, vad det får för konsekvenser i budgeten återstår att se, säger Olof Olsson.

”Förebild och föregångare”
Så här skriver juryn i sin motivering: ”Stadsdelen Västra Göteborg är en förebild och föregångare när den gör verklighet av överenskommelsen mellan Göteborgs Stad och den sociala ekonomins organisationer genom en egen handlingsplan.

Handlingsplanen möjliggör för sociala företag att skapa jobb, sociala innovationer och leder mot en hållbar utveckling i Göteborg. Ett bra exempel på business for inclusion!”