Rekordmånga lediga jobb. Inte sedan mätningarna startade 1993 har det i februari funnits så många lediga att jobb att söka i Göteborg som i år. Ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet bidrar också till Göteborgs stärkta positioner enligt Business Region Göteborgs nya konjunkturrapport.

Efter den svåra svackan 2009, och en tid av osäkerhet, har många företag i Göteborgsregionen nu stärkt sina positioner.

Konjunkturinstitutets nya barometer visar att det finns en utbredd optimism bland företagare i hela riket – men om det ser positivt ut i allmänhet, utmärker sig Göteborgsregionen alltså i synnerhet. Här finns flera tecken på att 2012 kan bli ett bra år.

Fortsatt ökad sysselsättning
Förutom de många lediga jobben – 5 627 i februari – ökar sysselsättningen för sjunde kvartalet i rad. Samtidigt minskar arbetslösheten snabbare i Göteborgsregionen än i övriga storstäder.

Februarinoteringen i Göteborg var 7,4 procent, medan motsvarande siffra för hela riket var 8,7 procent.

– I grunden har vi ett näringsliv som gått bra under 2011 och nu återhämtat sig ordentligt. Delvis tack vare att det finns en vana att hantera konkurrens och snabba markandsförändringar, säger Henrik Einarsson som är chef för analys och strategi på Business Region Göteborg.

Många småföretag nyanställer
I Göteborgregionen finns numera också ett allt bredare utbud av branscher representerade. Av rikets alla 750 branscher fanns 89 procent i Göteborg år 2000 – i år är hela 93 procent representerade.

– Det innebär att Göteborgsregionen blivit mindre sårbar och något mindre beroende av de stora företagen än tidigare, säger Henrik Einarsson.

Regionens 100 största företag sysselsätter idag 20 procent av regionens anställda – för tio år sedan var motsvarande siffra 23 procent.

– Samtidigt har vi väldigt många småföretag med färre än 20 anställda som nu växer sig allt större. Allra snabbast växer de med 1-4 anställda, säger Henrik Einarsson.

Göteborgsregionen gav ytterligare två positiva besked under 2011:
# Befolkningen ökade med 9 951 personer.
# Företagens lönesumma ökade än en gång snabbare i Göteborgsregionen än i övriga landet.