Arbetsmarknaden fortsatt bra. Tillverkningsindustrin i Göteborgsregionen går bra, men läget i handeln är sämre. Det visar den senaste konjunkturrapporten från Business Region Göteborg.

Konjunkturen i Göteborgsregionen är svagare än normalt men har ändå vänt uppåt under årets tre första månader. Det är de tillverkande företagen som gått starkast och många behöver nyanställa. 

– Exportindustrin har haft ett oväntat starkt kvartal och leveranskedjorna fungerar allt bättre. Med tanke på det osäkra omvärldsläget, kriget i Ukraina och alltjämt hög inflation och höga räntor är det dock svårt att sia om utvecklingen under resten av året. Men tjänsteföretagen – varav många är beroende av industrin – är försiktigt positiva, säger Henrik Einarsson, analyschef på Business Region Göteborg. 

Bättre än övriga landet

Hos handelsföretagen har lönsamheten minskat och få tror på ökade volymer framåt. I stället förväntas antal anställda sjunka, precis som i byggsektorn. Jobbtillväxten är dock bättre i Göteborgsregionen än Sverige-snittet och mycket bättre än i regionerna Malmö och Stockholm. Sysselsättningen ökar mest inom hotell och restaurang samt information och kommunikation. 

Våra förväntningar är att det dock kommer att bli svårare att komma in på regionens jobbmarknad under året, som effekt av den svenska lågkonjunkturen. Arbetslösheten kan öka något, säger Peter Warda. 

Mängden konkurser ökade med 40 procent och antalet drabbade anställda med 155 procent, jämfört med samma kvartal 2022.