”Om två år ska vi vara i kapp Stockholm” Göteborgs företagare har blivit mer nöjda med stadens service. Det visar en omfattande enkätundersökning av företagsklimatet i landet. ”Vår målsättning är att bli bäst bland storstadsregionerna, säger Henrik Einarsson, chef för omvärldsanalys på Business region Göteborg.

Det var 2009 som Business region Göteborg tog initiativ till en stor undersökning för att undersöka hur regionens företag såg på förutsättningarna att driva företag i Göteborgsområdet.

Arbetet har börjat ge resultat
Samtidigt som SKL (Sveriges kommuner och landsting) 2011 tog över ansvaret för den så kallade Insikt-undersökningen blev den också rikstäckande.

När den nya undersökningen offentliggjordes på tisdagen blev det tydligt att Göteborg flyttat fram sina positioner.

Göteborgsregionens NKI (Nöjd-kund-index) har sedan förra undersökningen höjts två enheter till 65 – förklaringen finns till stor del i Göteborgs Stads framgångar. Staden har höjt sitt NKI med hela tre enheter till 66.

– Vi ser klart att det arbete som inletts med mätningarna börjar ge resultat, säger Henrik Einarsson och fortsätter:

– Att Göteborg går upp tre enheter är ingen slump, det är resultatet av ett målmedvetet arbete. Politikerna har pekat med hela handen och det är också ett prioriterat område i budgeten.

Siktar mot höger nivåer
Göteborg har i och med den nya mätningen kommit upp jämsides med Malmö och minskat gapet till Stockholm vars NKI nu bara är två enheter högre än Göteborgs.

– Vår uttalade målsättning är att vi ska ha det högsta betyget av storstadsregionerna. Vid nästa mätning om två år vill vi gärna vara i kapp Stockholm, och sedan siktar vi mot ett NKI på 70, säger Henrik Einarsson.

Företagen bedömer kvaliteten på fem kommunala serviceområden: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd och Serveringstillstånd

I den omfattande statistiken utmärker sig Göteborgs bygglovsarbete med en av enkätunderökningens största förbättringar. En höjning med hela elva enheter ger stadsbyggnadschef Magnus Sigfusson och hans kollegor anledning att fira.

– Det är naturligtvis jätteroligt, men framförallt är det viktigt att våra kunder får den service som de förväntar sig.

Kortare handläggningstider och bättre tillgänglighet
Vad är det som hänt sedan förra mätningen för två år sedan?

14B2.jpg– Framförallt är det två saker – vi har kortat våra handläggningstider och jobbat med vår tillgänglighet.

Det ska sägas att bygglovsavdelningen hade lite otur vid förra mätningen. Kontoret var mitt uppe i ett skifte av ärendehantering och drabbades av ett driftsstopp under en hel månad.

– Betyget var nog rättvist – handläggningen tog allt för lång tid – men det var inte för att vi jobbade dåligt, säger Magnus Sigfusson som kan konstatera att bygglovsavdelningen idag har en mediantid på 35 kalenderdagar för att lösa ett bygglovsärende.

– Nu har vi fokus på att behålla den nivån.

”Det finns klara förbättringsområden”
Samtidigt som bygglovstiden förkortats har också tillgängligheten ökat med utökade besökstider – man har nu öppet både dag- och kvällstid för att möta allas behov så bra som möjligt.

Inom kort kommer bygglovsavdelningen dessutom att anamma lean-metoden för att utveckla arbetet ytterligare.

Även på ett större plan tar staden viktiga steg för att ytterligare utveckla den service som kommer företag och privatpersoner till del.

Den 19-20 september samlas 450 politiker och tjänstemän för att under två dagar diskutera hur man kan bäst kan ta vara på all den kompetens och kraft som finns hos medarbetarna. 7-8 oktober följer ytterligare en tvådagarssamling när SKL genomför en workshop med 70 av stadens nyckelpersoner.

– Det finns klara förbättringsområden över hela linjen, säger Henrik Einarsson och är tydlig med målsättningen:

– Om två år ska vi vara i kapp Stockholm.

64D4.jpg
Göteborg och Härryda tar varsitt stort kliv uppåt när det gäller bygglovshantering.