Projektet ”Biomedicinsk utveckling i Västsverige” får sextio miljoner kronor under en tioårsperiod från statliga Vinnova, verket för innovationssystem. Satsningen ska ge en fördubbling av biomedicinsk utveckling i regionen.

Vinnova satsar 60 miljoner ur sitt program ”Vinnväxt” på Västsverige under de kommande tio åren. Villkoret är att regionala aktörer som BRG, Västragötalandsregionen, industrin och universiteten bidrar med lika mycket.

Ny mastersutbildning

Dessa sammanlagt 120 miljoner kronor ska ge en fördubbling av biomedicinsk utveckling som idag är den snabbast växande verksamheten i Västsverige enligt Business Region Göteborg.

En ny högskoleutbildning på mastersnivå, en samverkansutbildning mellan Chalmers och Sahlgrenska akademien, blir ett konkret resultat av den nya satsningen:

– Vi startar en ny skola, Göteborg international bioscience business school, som ska utbilda framtidens ledare för nya entreprenörsföretag. Fysiskt kommer utbildningen att vara placerad på Sahlgrenska Science Park, säger Christer Hedman vid Business Region Göteborg.

– Satsningen innebär också att vi kan arbeta aktivt med förädlingsprocessen av medicinska innovationer som snabbare ska kunna bli produkter och nya företag.

Pengar till förädling av forskning

Det är framförallt forskning på hjärta/kärlsjukdomar och ämnesomsättningssjukdomar som fetma och diabetes som ska stärkas via Biomedicinsk utveckling i Västsverige.

– Inom detta forskningsområde finns det en hel del forskningsrön som man kan driva vidare. Biomaterial och cellterapi är ett annat område. Genom satsningen kan vi få pengar till att förädla det här för att kunna locka investerare, säger Christer Hedman.

Vinnovas Vinnväxt-program kommer att dela ut sammanlagt 30 miljoner kronor om året under tio år till svensk forskning. Projektet Biomedicinsk utveckling i Västsverige” drivs med Business Region Göteborg som utvecklingsorganisation.