Efterfrågan på nyproducerade kontors- och butikslokaler är stor i Göteborgsregionen. Många företag vill till exempel hyra in sig i de nya områdena på Norra Älvstranden och i Gårda. Det visar Business Region Göteborgs lokalmarknadsrapport som presenterades på torsdagen.

– Efterfrågan är högst på så kallade profilfastigheter som också är lite imageskapande för företaget. Till exempel Biotechhuset på Medicinare- berget och Navet på Lindholmen, berättar Maria Derner på BRG.

Fler vakanser i 90-talshus

Den höga efterfrågan på nyproducerade lokaler har gjort att hyrorna stigit.

Men i hus byggda på 1990-talet finns det i år något fler lediga lokaler än vad det gjorde förra året.

– Men till skillnad från i Stockholm, där företagen främst vill minska sina kostnader, så beror vakanserna här i Göteborg mer på att företagen vill sitta mer samlat, som till exempel Telia Sonera i Gårda, säger Maria Derner.

Den minskade efterfrågan på de inte fullt så nya lokalerna har gjort att hyrorna där i stället har sjunkit något.

45.000 kvadrat ny butiksyta

Hyresmarknaden för butiker fortsätter att gå bra tack vare den starka detaljhandeln i Göteborg, särskilt för kläder, skor och sportutrustning.

Butikshyrorna ligger kvar på samma nivåer och få lokaler står tomma, både inne i city och i köpcentra en bit utanför stan.

Under 2004 blir 45.000 kvadratmeter ny butiksyta klar i Göteborgsregionen, däribland 28.000 kvadratmeter på Ikea i Bäckebol.