200 deltagare i rundabordssamtal. Hallå Pia Areblad, ansvarig Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program, på Business Region Göteborg. I dag, fredag den 31 januari, samlades 200 deltagare från näringslivet och staden på Lindholmen. Varför då?

– Vi hade avstämning av hur långt vi har kommit med Göteborgs näringslivsstrategiska program. Programmet, som beskriver hur Göteborgs Stad ska arbeta för att skapa goda förutsättningar för företagande, antogs 2018 av kommunfullmäktige. I dag gick vi igenom hur långt vi har kommit med de aktiviteter vi ska genomföra 2019 till 2021.

Vilka var där?
– Alla berörda, det var stor uppslutning och mycket energi. På plats var dels våra referensorganisationer: Västsvenska Handelskammaren, Företagarna, Svenskt Näringsliv, LO, Unionen, Göteborgs universitet och Studentforum. Där fanns representanter från näringslivet som bjudits in från Svenskt Näringsliv, Västsvenska handelskammaren och organisationen Företagarna för att få en bra blandning av branscher och storlek på företag. Deltog gjorde också studenter från alla kårer i Göteborg, representanter från 24 av kommuners förvaltningar och bolag och så vi från Business Region Göteborg förstås.

Deltagarna hade rundabordssamtal. Kan du ge exempel på vad som kom fram?
– Vi kommer att sammanställa och analysera rundabordssamtalen under de närmaste veckorna. Dagen präglades av ett stort engagemang och en önskan om att skapa en kultur kring hur vi samarbetar för stadens bästa.

Finns det enighet om vägen framåt för inriktningen på det näringslivsstrategiska programmet?
– Att 24 av stadens bolag och förvaltningar är med och lyssnar på näringslivet säger mycket och visar att intresset är stort. Vi är väldigt eniga om att se till att det blir verkstad på de aktiviteter som beslutats.

Vad händer nu. Hur går staden vidare?
– Vi är nu mitt i vår första handlingsplan. 91 aktiviteter som ska genomföras före december 2021. Sex arbetsgrupper ansvarar för var sitt strategiskt område: Kompetensförsörjning, Attraktionskraft, Infrastruktur och tillgänglighet, Marknadsföring och fysisk planering, Företagsklimat samt innovationskraft. I varje arbetsgrupp delar 4–10 delare förvaltningar och bolag på ansvaret att leverera inom sitt ansvarområde.

–  Hela programmet har en målbild år 2035. Nästa stormöte blir i början av 2021 och då ska vi diskutera vilka konkreta åtgärder som ska med i nästa handlingsplan, för åren 2022–2023.

Varför betyder det att staden har ett näringslivsstrategiskt program?
– Om företagen i regionen får bättre förutsättningar att växa och må bra får vi också bättre välfärd. Ett fungerande näringsliv är grunden för skola, vård och omsorg. Nu har vi ett näringslivsstrategiskt program som det råder full politisk enighet kring och där 24 av stadens förvaltningar och bolag samarbetar med näringslivet, akademi och science parks. Arbetet fick EU-utmärkelsen ”European Entrepreneurial Region Award 2020” i somras för hur vi gått till väga. Vi har lyssnat på utmaningarna och engagerat hela staden i arbetet. Det är så vi når resultat.