I hård konkurrens med Taiwan lyckades Göteborg Convention Bureau locka världsorganisationen för framtidsstudier att hålla sin kongress i Trollhättan nästa år. 200 delegater förväntas då spendera två miljoner kronor i regionen.

Det är organisationen World Futures Studies Federation, WFSF, som har valt att förlägga nästa års kongress till Högskolan Väst. 200 forskare, lärare och analytiker från hela världen väntas då komma till Trollhättan för att delge varandra sina respektive profetior för framtiden.

Samarbete och anknytning

I kampen om värdskapet framstod framförallt Taiwan som den allvarligaste konkurrenten, men delvis tack vare Högskolan Västs samarbete med Göteborg & Co Convention Bureau, GCB, lyckades man få evenemanget förlagt till Trollhättan.

Att den nyvalda generalsekreteraren i WFSF, Marianne Rugård Järvstråt, är bosatt i just Trollhättan har säkert också spelat in i valet av värdstad.

Regionalt perspektiv

Göteborg & Co Convention Bureau arbetar genom sitt så kallade GöteborgPlus-samarbete för att utöka antalet kongresser inte bara i Göteborg utan i hela regionen.

WFSF:s kongress, som hålls den 30 juni till 4 juli 2008, beräknas generera 1.000 delegatdygn och lika många hotellövernattningar, och totalt beräknas delegaterna spendera över två miljoner kronor på boende, mat, transporter och shopping.