En restaurang fick stänga. Miljöförvaltningen kontrollerade krogar i Göteborg på valborg med anledning av covid-19. På några ställen var trängseln stor. Smittskydd Västra Götaland tog beslut om att stänga en restaurang.

Under Valborgskvällen inspekterade trängseln på restauranger av miljöförvaltningen vid Göteborgs Stad. Syftet var att se hur Folkhälsomyndighetens föreskrifter efterlevs på kvällstid. Inspektörernas fokus var att hitta serveringar där trängsel var en direkt fara för smittspridningen. Eftersom det regnade tittade de främst på trängsel inomhus och på inglasade terrasser.

Besökte 25 restauranger

Sex inspektörer besökte 25 restauranger under kvällen i centrala Göteborg. På några av dem var trängseln stor. Åtta av dem fick anmärkningar och behöver följas upp. Tre av dem resulterade i fortsatt diskussion med Smittskydd Västra Götaland.

Stängde restaurang

I fredags beslutade Smittskydd Västra Götaland att av smittskyddsskäl stänga en restaurang  Göteborg.

 Anledning till beslutet är att restaurangen trots flera inspektioner inte säkerställt att trängsel i verksamhetens lokaler kunnat undvikas. Det finns därför en risk för smittspridning av covid-19 och enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter förbjuds verksamheten tills bristerna åtgärdats och ny inspektion är gjord, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.