Ett hundratal forskare och företagsfolk samlades på tisdagen för att delta i seminariet "Biomaterial x 4". Det är startskottet för en ny storsatsning på biomaterialsektorn i Göteborgsregionen. Under en period på tio år investeras drygt 500 miljoner kronor.

Seminariet arrangeras av GöteborgBIO, som är ett långsiktigt regionalt utvecklingsprojekt inom biomedicin, och gäller som startskott för fyra nya projekt inom biomaterialsektorn. Det handlar till exempel om utveckling av biosyntetiska blodkärl.

Ledande region inom biomaterial

Redan i dag har Göteborgsregionen en stark ställning inom området biomaterial, både på den akademiska sidan och inom industrin.

– Här finns världsledande forskare och företag som är globalt ledande inom sina branscher, berättar Eva-Carin Tengberg, kommunikationsansvarig på GöteborgBIO.

Skapar nya jobb

Hon tror att den nya storsatsningen på ytterligare projekt inom biomedicinsk forskning och produktutveckling får positiva konsekvenser för hela Göteborgsregionen.

– Både direkt och indirekt skapar den här satsningen nya arbetstillfällen, säger Eva-Carin Tengberg.

De fyra forsknings- och utvecklingsprojekten drivs av GöteborgBIO på Chalmers och Göteborgs universitet. Huvudfinansiärer är Vinnova och Stiftelsen för strategisk forskning.

Fotnot:
Huvudmän för GöteborgBIO är bland andra Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen.