Den är en lång rad av landets stora butikskedjor som vill etablera sig i västra Göteborg, i Högsbo och Sisjöns industriområden. Ytterligare ett område som kan vara aktuellt är Grimmereds industriområde nordväst om Frölunda Torg. Det rör sig om butiksytor på 53 000 kvm, nästa dubbelt så stort som hela Frölunda Torg.

El-Giganten vill bygga en butik på 2 300 kvadratmeter, kvm, i samma lokal där Silvan idag finns i Högsbo industriområde. I Högsbo vill även Göfab bygga butik på 3 600 kvm, ICA Maxi Stormarknad på 25 000 kvm och Siba en radio-TV-butik på 3 000 kvm vid Järnbrottsmotet.

I Sisjöns industriområde vill KF – Coop Forum flytta in Bilia Fords gamla lokaler och bygga ut till 17 000 kvm för livsmedelsförsäljning. Clas Olsson, Stadium eller Sportex är intresserade att starta butik i en tom lokal i Sisjön.

Utredas

Men det är inte bara att börja bygga stora butiker. En så stor utbyggnad får konsekvenser och enligt stadens översiktplan ska det värnas om närhandel och torgen.

Därför vill Stadsbyggnadskontoret att hela frågan om nya köpcentrum i Sisjön och Högsbo ska utredas noga. Bland annat måste en miljökonsekvensutredning göras. Påverkan för boende, en eventuell trafikökning och konsekvenser för Frölunda Torg ska också utredas. Handelsutveckling och köpvanor ska också undersökas.

Större omvandlingsprocess

Stadsbyggnadskontoret anser att det mycket stora intresset för en etablering i Väster kan vara början på en större omvandlingsprocess. Försäljningen både för detaljhandeln och dagligvaror ökar ständigt i Göteborg. Livsstilen förändras och allt fler väljer att ta bilen till stormarknaden där priserna ofta är lägre.

Byggnadsnämnden beslutar på tisdagen om det ska göras en utredning av handeln i västra Göteborg där ett program tas fram för den framtida etableringen.