Hotell Gothia kan bli Europas största hotell med 1.200 rum. Detta om Svenska Mässans byggplaner på ett nytt, minst 28 våningar högt, tredje torn blir verklighet. Utbyggnaden innebär en satsning på närmare en miljard kronor de kommande fem åren.

– Trots att vi disponerar Nordens största hotell räcker rummen inte till vid större evenemang. Inte heller hotellrummen i Göteborg räcker. Det finns cirka 4.000 hotellrum på gångavstånd från Svenska Mässan. Vi skulle behöva betydligt fler, säger Lennart Mankert, VD för Svenska Mässan, som äger och driver hotellet.

Relaxavdelning som sticker ut

Svenska Mässan styrelse har nu gett klartecken till en förstudie av en utbyggnad med totalt 500 rum. Projektet beräknas kosta cirka 700 miljoner kronor.

– Vi gör det här för att ytterligare stärka Svenska Mässans position som mötesplats i internationell toppklass – och för att öka Göteborgs slagkraft, säger Lennart Mankert.

Planerna gäller alltså ett tredje hotelltorn med minst 28 våningar och 425 rum mittemot Lisebergs huvudentré. Det nya tornet övertar namnet ”East Tower”.

Den ursprungliga hotellbyggnaden från 1984 döps om till ”Crown tower” och får fem nya våningar och en relaxavdelning med inglasad pool som sticker ut i vinklar på fasaden.

Bygger stor frukostmatsal

De tre tornen blir olika höga och ska förbindas genom en utbyggd lobby. På taket på det mittersta tornet planeras ett grönområde och i gatuplanet ska det bland annat också byggas flera restauranger, caféer och butiker i regnskyddade gångstråk.

Längs Skånegatan pågår redan en satsning på 150 miljoner kronor på bland annat en ny festvåning och frukostmatsal med plats för 1.000 gäster som ska vara klar i mars 2006.

Om det planerade storbygget blir verklighet kan det vara klart för invigning 2009.

Fotnot:
Hotel Gothia Towers invigdes våren 2001. Då stod det 23 våningar höga ”West Tower” klart. Det första tornet byggdes 1984.

Estrel Hotel Berlin, med 1.125 rum, räknas idag som Europas största hotell.