”Viktig att göra industrin synlig”. Rymdbranschen samlas i Göteborg 10-12 oktober för Rymdforum 2021. De ska bland annat diskutera ny forskning och teknik samt Sveriges roll i rymden. “Rymdindustrin i Göteborgsregionen är större än många tror och det är viktigt att göra den synlig”, säger Lars Bern, gruppchef transporter och fordon på Business Region Göteborg.

Elvire De Beck, forskarassistent vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap vid Chalmers.

Temat för Rymdforum 2021 är “Space in a new era”. Konferensen hålls på Chalmers tekniska högskola. Där pågår en omfattande rymdforskning och lärosätet samarbetar med rymdindustrin.

– Tanken med konferensen är att sätta rymdverksamheten i ett större sammanhang. Vi kommer bland annat att belysa forskning, teknisk utveckling, men också hållbarhet och hur det kommer att se ut i framtiden, vilka stora utmaningar vi har och hur vi kommer ta oss an dem, säger Elvire De Beck, forskarassistent vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap vid Chalmers.

– Vi försöker göra det i en konstellation där alla är med; politiken, forskare, företagare. Hela rymdsverige samlas, fortsätter Elvire De Beck.

Rymdskrot en stor fråga

Det handlar också om att visa upp nyttan med rymden och vilka tjänster som redan nu är beroende av rymden. Dit hör satelliter som till exempel behövs för att gps:en ska fungera. Men det människan skickar upp i rymden resulterar också i rymdskrot som behöver tas omhand.

– Det är en stor fråga. Politiskt för man diskussioner vem som får, kan eller ska ta hand om rymdskrotet. Det behövs uppdaterad lagstiftning, nya metoder för att ta bort befintligt skrot, samt innovationer i material och teknik som förhindrar en stor ökning av rymdskrot, säger Elvire De Beck.

Flera olika studiebesök

Under konferensen görs flera studiebesök, till exempel på Chalmers som visar flera olika testbäddar med smarta energilösningar och framtidens boende där rymdteknologin kommer in i huset.

Ett annat studiebesök är på Onsala rymdobservatorium.  Det är Sveriges nationella anläggning för radioastronomi som också är en del av Chalmers och som tätt förbinder astronomi, jordobservationer och teknologisk utveckling.

Lars Bern, gruppchef för transporter och fordon på Business Region Göteborg.

– Det är roligt att kunna visa upp bredden som finns, säger Lars Bern, gruppchef för transporter och fordon på Business Region Göteborg.

Stor industri i Västsverige

Rymdindustrin sysselsätter ungefär 4000 personer i Sverige, varav hälften i Västsverige. Omsättningen är elva miljarder och två tredjedelar av omsättningen finns i Västsverige.

– Det är en globaliserad marknad som levererar till stora rymdprogram, som europeiska ESA eller privata initiativ i USA. Det händer mycket på den fronten. Det finns också ett behov av att få upp satelliter som stöttar allt från våra kommunikationsbehov till att hämta in data om jorden.

Hitta rätt kompetens

Rymdindustrin växer och det händer mycket i branschen. En stor utmaning är att hitta rätt kompetens och locka internationell expertis till Göteborg.

– Vi kommer att vara med på Rymdforum och berätta hur vi kan hjälpa både dem som behöver få hit mer kompetens, dem som vill hitta samarbeten eller som har lösningar som kan tillämpas i andra branscher, säger Lars Bern.

Medverkar på Rymdforum 2021 gör bland andra rymdminister Matilda Ernkrans, Rymdstyrelsens generaldirektör Anna Rathsman och Axel Josefson som är kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Många svenska rymdföretag ställer ut på konferensen. Den arrangeras av Cobham Gaisler i samarbete med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Stad som representeras av Business Region Göteborg och Göteborg & Co.

– Vi kan vara stolta att svensk rymdindustri levererar produkter till satelliter på en global marknad men vi behöver vara fortsatt innovativa. Och stora samhällsutmaningar som klimatet, havsmiljön, effektivisering av transportsektorn och säkerhet ställer nya krav på rymdsystemens förmåga att ge oss ovärderlig information och hur politiken utnyttjar denna möjlighet inom till exempel Europasamarbetet, säger Folke Brundin, affärsutvecklare Cobham Gaisler.