Framtidsoptimism. För åttonde kvartalet i rad ökar sysselsättningen i Göteborgsregionen. Med en ökning på 2,9 procent är utvecklingen snabbast bland storstadsregionerna. Mer än var tredje ledig plats finns inom branschen företagstjänster. Det visar den senaste konjunkturrapporten från Business Region Göteborg.

Att sysselsättningen ökar är en av de positiva signaler som gör att prognosen pekar uppåt för Göteborgsregionen. Samtidigt är den ekonomiska krisen i eurozonen ett orosmoln.

– För Sveriges del ser 2012 ut att bli ett svagt år när det gäller tillväxten. Men utvecklingen i Göteborgsregionen är lite mer positiv, många lediga jobb och få varsel tyder på att sysselsättningen i regionen fortsätter att öka under hösten, säger Henrik Einarsson, analys- och strategichef på Business Region Göteborg.

Bland storstadsregionerna har Göteborgsregionen den kraftigaste sysselsättningstillväxten. Under första kvartalet 2012 steg sysselsättningen med 2,9 procent på årsbasis. Den siffran är bättre än för övriga storstadsregioner, Stockholms län ökade med 1,8 procent och Skåne län minskade med 0,4 procent.

Hushållen har framtidstro
Under våren har antalet lediga jobb som registrerats på Arbetsförmedlingen slagit rekord – 5.400 är den högsta noteringen sedan mätningarna började 1993. Alla är inte nya jobb utan förklaringen till toppnoteringen är också att folk byter arbetsplats.

– Hushållen tror på Göteborgsregionen. När hushållens ekonomi är stabil väljer många att byta jobb. Att försäljningen av nya bilar är stadig återspeglar också framtidstro, säger Henrik Einarsson.

För närvarande befinner sig datakonsulterna i Göteborgsregionens starkaste bransch. Där råder högkonjunktur och man räknar med fortsatt stark efterfrågan under hösten.

– Överhuvudtaget är det tjänsteföretag som har störst rekryteringsplaner. Framförallt växer marknaden för tjänster som vänder sig till företag. Men även inom utbildning och transporter är utvecklingen positiv, säger Henrik Einarsson.

Arbetslösheten lägre än rikssnittet
När det gäller arbetslösheten är förändringarna små, den ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. I april var 33.000 personer – eller 7 procent av arbetskraften – i regionen arbetslösa, vilket är drygt en procent lägre än riksgenomsnittet. Det senaste året har ungdomsarbetslösheten minskat med 1,2 procentenheter till 12,1 procent.

– Situationen för utrikes födda har däremot försämrats något, där ökade arbetslösheten med en halv procent och är nu uppe i 18 procent. Det är en stor grupp, 40 procent av den totala arbetskraften. Att öka sysselsättningen bland utrikes födda är en stor utmaning framöver, säger Henrik Einarsson.