Lika många i arbete som före krisen. Ny statistik visar att sysselsättningen i Göteborgsregionen ökat med 2,5 procent under årets första kvartal jämfört med samma period 2010. Enligt senaste konjunkturrapporten från Business Region Göteborg minskar arbetslösheten snabbare i Göteborg än i övriga storstadsregioner.

Ökningen de senaste fyra kvartalen motsvarar hela sysselsättningstappet som uppstod i spåren av finanskrisen. Dessutom ökar bristen på arbetskraft, främst inom IT-området.

– Flest jobb skapas inom den privata tjänstesektorn där uppdragsverksamheten verkar dra. Men även bygg, läkemedelsföretag och delar av industrin anställer rejält, säger Henrik Einarsson, omvärldsanalytiker på Business region Göteborg.

5,3 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år är arbetslösa.