Göteborgsregionen växer trots lågkonjunkturen vilket är första gången i modern historia enligt BRG, Business Region Göteborg. Sysselsättningen ökade med 1,8 procent under sista kvartalet i fjol jämfört med samma kvartal året innan medan den i Stockholmsregionen minskade med 1,9 procent. Siffran för hela landet var minus 0,3 procent. Det visar ny statistik från SCB:s arbetskraftsundersökning, AKU.

– Det här är något av ett genombrott för Göteborgsregionen. Trots global lågkonjunktur och nedgång i svensk exportnäring fortsätter regionen att växa”, kommenterar Lennart Olausson, vd på Business Region Göteborg.

Antalet anställda i Göteborgsregionen ökade under förra året med 5.500 personer. Netto tillkom 318 nya arbetsställen med minst en anställd och 1.064 arbetsställen utan anställda.

Fortsatt många varsel

Tillväxten i Göteborgsregionen har varit högre än i Stockholmsregionen och Sverige som helhet de senaste 15 kvartalen. BRG varnar dock för att arbetslösheten ökar svagt och nivån på antalet varsel fortsätter att vara hög.

Förutom Statistiska Centralbyråns siffror i Arbetskraftsundersökningen så pekar även andra prognosinstitut på Göteborgsregionen som en tillväxtmotor.

Nordea förväntar till exempel att Västsveriges tillväxt under 2004 bli 2,9 procent, för hela Sverige är motsvarande siffra 2,5 procent.

F6C_2.jpg

70E4_2.jpg