Konjunkturkurvan börjar vända uppåt enligt ny rapport. Företagen i Göteborgsområdet är mer optimistiska och sysselsättningen har ökat med hela tre procent jämfört med förra året. Det visar Businessregion Göteborgs senaste konjunkturrapport som också konstaterar att arbetslösheten inte längre ökar.

– Vi har precis passerat gränsen från lågkonjunktur till normalkonjunktur. Om utvecklingen fortsätter det i samma takt är vi inne i en ganska stark normalkonjunktur under våren, säger Henrik Einarsson, chef för analys och strategi Business Region Göteborg.

I våras avstannade den nedåtgående trenden och sedan dess upplever allt fler företag i Göteborgsområdet ett starkare konjunkturläge.

– Vi ser en stor positiv förändring framförallt inom fordons- och elektronikbranschen. Men övriga branscher tar igen försprånget under våren. Sämst går det för sällanköpshandeln, säger Henrik Einarsson.

Sysselsättningen ökar
Utvecklingen på arbetsmarknaden är mest förvånande. Trots en period med lågkonjunktur fortsätter nämligen antalet sysselsatta att öka. Något som tyder på att Göteborgsregionen är mer motståndskraftig än vad man tidigare trott.

– Vi har en bred ekonomi med 700 olika branscher och vissa av dem växer även i lågkonjunktur. Dessutom pågår en urbanisering som gör att inflyttningskurvan pekar uppåt, det driver på tillväxten, säger Henrik Einarsson.

Nytt för årets sista kvartal är också att arbetslösheten inte längre ökar. När det gäller ungdomar har den till och med minskat med 1,2 procentenheter.