Containerjakt på Instagram. Fram till 28 juni står en låst container uppställd mitt i Nordstan. Den är fylld med vanliga varor som importeras till Göteborgs Hamn och den som gissar rätt kan få del av innehållet. Syftet med tävlingen är att öka kunskapen om hamnens betydelse för Göteborg och Västsverige.

Varje dag publiceras ledtrådar på Göteborgs Hamns Instagram-konto. ”Något man gärna trampar på”, ”En pigg dryck” och ”Ett måste på Partille cup” är några av dem.

Containern i Nordstan öppnas på söndag 28 juni klockan 13. Den som innan dess tar en egen bild på rätt föremål och lägger upp på sitt konto på det sociala nätverket Instagram kan vinna en del av innehållet. Totalt uppgår det till ett värde av 35 000 kronor.

– Det är fem olika saker, men det kan vara flera av samma sak, så det är stor chans att vinna, säger Cecilia Carlsson, kommunikationschef, Göteborgs Hamn.

Vill bota kunskapsbrist
Tävlingen är del av Göteborgs Hamns aktiviteter under Volvo Ocean Race-evenemanget. Syftet är att inspirera till att lära sig mer om hamnen.

– Inför att vi skulle planera våra aktiviteter gick vi ut på stan och pratade med folk, totalt 140 personer. Då märkte vi att många inte känner till så mycket om hamnen. Många tror att den fortfarande ligger innanför Älvsborgsbron. Och en del trodde att hamnen är nedlagd, för att man förväxlar den med varvsindustrin.

Cecilia Carlsson tycker att det är viktigt att göteborgarna har inblick i vad hamnverksamheten betyder för Göteborg och hela regionen.

– Nordens största hamn ligger i Göteborg och nästan 30 procent av utrikeshandeln passerar här. Det är många som sysselsätts, och sjöfart och logistik är en framtidsbransch. Så hamnen är viktig för staden och staden är viktig för hamnen.

Att Containerjakten sker via Instagram har att göra med att kunskapen om hamnen visade sig vara särskilt låg bland yngre göteborgare. Samtidigt har många unga en profil på det sociala nätverket.

Utställning i Frihamnen
Göteborgs Hamn har även en monter i Frihamnen under Volvo Ocean Race-evenemanget. Där går det att delta i en gissningstävling av mer traditionell karaktär – en poängpromenad. Där finns också bilder som berättar om hamnens historia samt en utställning om framtidsplanerna för hamnen.