Ny konjunkturrapport från Business Region Göteborg. Årets första konjunkturrapport från Business Region Göteborg visar en ljusning för ekonomin i Göteborgsregionen. “Det finns flera indikatorer på det, framför allt på den globala marknaden. Tillväxten där betyder väldigt mycket, går det bra på de marknaderna så blir efterfrågan större hos våra företag”, säger Peter Warda, analytiker.

Klicka på bilden för att öppna rapporten som pdf.

Det har sett lite mörkt ut för konjunkturen i Göteborgsregionen de senaste kvartalen på grund av covid-19-pandemin. Det är fortfarande ett normalsvagt läge för regionens företag, men det börjar att se ljusare ut. Framför allt beror det på den globala marknaden.

– Vi ser på de länder som Göteborgsregionens företag handlar mycket med. USA är vår största marknad och även Belgien, men där handlar det mycket om internhandel mellan Volvobolagen, säger Peter Warda.

Kinas export växte

Kina är också en viktig handelspartner för Göteborgsregionen, framför allt på exportsidan.

– Det är en bra och stark marknad som växer. Kinas export växte markant under januari och februari, det är också ett tecken på att världshandeln börjar komma igång. Att man går från väldigt långsam takt till lite raskare takt, men fortfarande långt ifrån normalt. Vi kommer att se en stegvis förbättring under året i takt med att fler får vaccin mot covid-19.

Företagen mer positiva

Ett annat tecken på konjunkturen baseras på vad företagen i Göteborgsregionen själva säger om läget. Den privata tjänstesektorn har börjat återhämta sig efter ett rejält haveri under pandemin.

– De säger inte att det rullar på för fullt, men att det är bättre och att det börjar komma in efterfrågan på tjänster.

Inom handelssektorn, som består av allt från partihandel och e-handel till daglighandel och sällanköp, har det gått väldigt bra för en del och betydligt sämre för andra.

– Om man frågar hur 2021 blir så tyder svaret på ett bättre år än 2020.

Både tjänstesektorn och handelssektorn är nu generellt mer positiva att anställa personal.

– Det är också ett tecken på bättre konjunktur, man börjar planera för tiden framåt och för att kunna stå på tå när marknaden återvänder till det mer normala.

Något minskad arbetslöshet

Arbetslösheten i Göteborgsregionen har ökat under covid-19-pandemin, men den har minskat något den senaste perioden. Sett på ett år tillbaka handlar det om en ökning på 1,5 procentenheter. Men det finns också en positiv aspekt i det hela.

– Vi har fortsatt lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna, det är också ett tecken på bra aktivitet bland företagen även i kristider.

Färre varsel

 Varseltalen är också lägre nu än före pandemin. I genomsnitt har det varit cirka 300 varsel per månad, nu är det drygt 170 och det är ett bra tecken.

– En positiv indikator som vi ser det. Men vi behöver några perioder till för att se om läget stabiliserats. Så som det ser ut nu får det gärna fortsätta, säger Peter Warda.