Västsvensk förstudie om kompetensomställning. Mellan 30 000 och 40 000 ingenjörer inom den svenska fordonsindustrin måste kompetensutvecklas. Det behöver framförallt ske inom elektrifiering, artificiell intelligens och självkörande fordon för att säkra både tillverkare och alla underleverantörer. Det visar en ny västsvensk förstudie.

Läs rapporten här:
Teknikskifte och kompetensomställning i fordonsindustrin 2019 

Fordonsindustrin är en av Sveriges och Västsveriges största och mest betydelsefulla industrier. Den har också en viktig internationell ställning. För att kunna möta den enorma teknikomställningen ställs stora krav på utbildningssystemet och på finansieringsmöjligheter så att företag och medarbetare i arbetslivet får stöttning att snabbt ställa om sina kunskaper.

”Det är bråttom”
– Med tanke på fordonsindustrins betydelse är det av stor vikt att vi hittar lösningar som säkrar att utveckling, forskning och produktion stannar kvar i Göteborgsregionen och Sverige. Vi behöver också få beslutsfattarna, inte minst på nationell nivå, att förstå digniteten i utmaningen och att det är bråttom säger Anna-Lena Johansson, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Business Region Göteborg.

– Därför är det positivt att Ekot Sveriges Radio, tidigare i veckan uppmärksammade den här omfattande utmaningen med kommentarer från näringsminister Ibrahim Baylan, Hans Fogelberg, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen samt Fredrik Sidahl, vd på Fordonskomponentgruppen, säger Anna-Lena Johansson.

Offentliga aktörer i Västsverige har gått ihop i ett partnerskap för att tillsammans möta utmaningarna. Förstudien ”Teknikskifte och kompetensomställning i fordonsindustrin 2019” visar de omfattande behoven av ny kompetens och hur man skulle kunna ta sig an dem.

Volvo utbildar i batteriladdning och elektrifiering
Som en del av ett pilotinitiativ genomför just nu Volvo Cars utbildningar inom batteriladdning och elektrifiering i samarbete med Göteborgs tekniska college och Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, samordnar.

– De pilotutbildningar som vi genomför just nu är framtagna tillsammans med branschen. Grundtanken är att det ska vara breda utbildningar inom elektrifiering som inte riktar sig till ett specifikt företag. Vi ser dessa utbildningar som ett sätt att testa ett nytt utbildningskoncept, och inom ramen för den förstudie som vi tagit fram utvärderar vi också möjligheten att skala upp verksamheten till ännu större volymer, förklarar Marie Egerstad, chef för vuxenutbildning vid GR.

Den första omgången av pilotutbildningarna har genomförts med goda resultat och nästa utbildningsomgång startar inom kort. Inom ett halvår kommer 300 ingenjörer att ha utbildats inom elektrifiering. Samtidigt pågår del två av förstudien som i nästa steg kommer att undersöka hur arbetet med kompetensomställningen i Göteborgsregionen kan organiseras. En referensgrupp bestående av flera olika företag är involverade i satsningen.

– Behovet av kompetensutveckling till följd av bland annat teknikskiften ser vi i hela landet och inom flera sektorer. Utbildning har blivit en avgörande faktor för att ställa om i den digitala transformationen och för att möte de samhällsutmaningar vi står inför. Partnerskapet som bildats i Västsverige är ett gott exempel. Det är avgörande att det offentliga systemet för rätt förutsättning för att kunna bidra till utbildning av yrkesverksamma, säger Frida Andersson, kompetensförsörjningsexpert näringspolitik på Teknikföretagen.